SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Najlepšie zručnosti, ktoré je dobré uviesť v životopise

0
Napísať dobrý životopis je náročné. Niekedy môže byť problém zachovať ho krátky, no zároveň zahrnúť dostatok kvalitných informácií, aby ste urobili trvalý dojem. Náboroví manažéri budú mať osobitný záujem o súbor vašich zručností. To znamená, že je veľmi dôležité vedieť, čo je relevantné pre danú prácu. A azda netreba pripomínať, že je takisto dôležité, aby ste zručnosti uvedené v životopise skutočne mali. Existujú tzv. tvrdé technické zručnosti, špecifické pre dané odvetvie, ako aj mäkké (soft) zručnosti, ktoré si vyžaduje každá práca. Technické schopnosti, ktoré sú špecifické pre konkrétnu prácu, sú často merateľné. Napríklad u vývojárov softvéru by súbor tvrdých zručností zahŕňal špecifické programovacie jazyky. Ako príklady mäkkých zručností možno uviesť adaptabilitu, sebamotiváciu, zručnosti pri práci s ľuďmi, manažment času, schopnosť pracovať pod tlakom, písomnú a verbálnu komunikáciu, schopnosť pracovať nezávisle. Ponúkame zoznam mäkkých zručností, ktoré by ste mali uviesť vo ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať