SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nanočastice oklamú vaše telo na umožnenie transplantácie orgánov

0
Transplantácie orgánov často zachránia život, no stále je tu riziko, že telo po operácii nový orgán odmietne. Vedci z Yale prišli so šikovným riešením. Vyvinuli systém na doručovanie liekov, ktorý využíva nanočastice na pomalé dodávanie dvojvláknových molekúl kyseliny ribonukleovej, označovaných siRNA (small interfering RNA), ktoré zastavia biele krvinky, aby neútočili na nový orgán ako na cudzorodé teleso. Namiesto niekoľkých  dní siRNA pretrváva až 6 týždňov a eliminuje odmietavú odpoveď organizmu. Nanočastice sa môžu prispôsobovať na dosiahnutie určitého účinku, môžu byť takisto špecifické pre cieľový orgán, aby nespôsobili neúmyselné škody. Tím teraz zameral pozornosť na aplikáciu nanočasticového systému na transplantácie obličiek, potrvá však ešte nejaký čas, kým bude táto metóda použiteľná v praxi. No keď bude hotová, môže výrazne znížiť riziká súvisiace s transplantáciou orgánov. Vedci by chceli takisto vyvinúť umelé orgány, aby uspokojili dopyt. Zdroj: Engadget ...

Redakcia

Všetky autorove články
nanocastice transplantacia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať