CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Nanorúrky by mohli pomôcť liečiť dve najčastejšie smrteľné choroby

0

Dve najväčšie smrtiace choroby na svete sú kardiovaskulárne ochorenia a rakovina. Tieto dve choroby napríklad v USA spolu predstavujú takmer 50 % úmrtí. A hoci sa na prvý pohľad zdajú úplne odlišné, novoobjavené paralely medzi ich vznikom a vývojom znamenajú, že niektoré liečebné postupy môžu byť účinné proti obom. Ukázalo sa, že malé, upravené nanočastice, ktoré sa môžu zamerať na špecifické imunitné bunky, môžu byť spôsobom liečby rakoviny aj kardiovaskulárnych ochorení. Ateroskleróza je najsmrteľnejšou formou kardiovaskulárneho ochorenia.

Vzniká v dôsledku zápalu a hromadenia tuku, cholesterolu a iných lipidov v stene ciev, čím sa vytvára plak. Väčšina srdcových infarktov je spôsobená prasknutím plaku. Snaha tela zaceliť ranu môže vytvoriť krvnú zrazeninu, ktorá zablokuje cievy a vyústi do infarktu. Na druhej strane rakovina zvyčajne vzniká v dôsledku genetických mutácií, ktoré spôsobujú nekontrolovateľné delenie buniek. Nekontrolovateľný, rýchly rast buniek, ktorý sa nelieči, môže byť deštruktívny, pretože je ťažké ho zastaviť bez poškodenia zdravých orgánov. Rakovina sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek orgáne tela.

Hoci sa zdá, že kardiovaskulárne ochorenia a rakovina majú odlišný pôvod a príčiny, majú veľa spoločných rizikových faktorov. S oboma ochoreniami súvisí napríklad obezita, fajčenie, chronický stres zlý životný štýl, ako napríklad nesprávna strava. Výskum naznačuje, že terapie určené na liečbu rakoviny môžu pomôcť aj pri liečbe aterosklerózy. Jedným z príkladov sú lieky, ktoré sa zameriavajú na imunitné bunky nazývané makrofágy v nádoroch a spôsobujú, že požierajú rakovinové bunky. Ukazuje sa, že podobný liek môže spôsobiť, že makrofágy odstránia odumreté a odumierajúce bunky pri ateroskleróze, čím sa redukujú plaky.

Ďalším príkladom sú antiglykolytické terapie, ktoré zabraňujú rozkladu glukózy. Glukóza alebo cukor je hlavným zdrojom energie v tele. Tieto lieky môžu spôsobiť, že choré nádorové cievy a aterosklerotické cievy vyzerajú „normálnejšie“, čím v podstate zvrátia proces ochorenia týchto ciev. Môžu tiež znížiť zápal pri ateroskleróze. Hoci v súčasnosti podávaná liečba, ako sú statíny a fibráty, dokáže znížiť hladinu lipidov a zrážanlivosť krvi pri ateroskleróze, tieto lieky dostatočne neriešia riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Na zlepšenie výsledkov lekári čoraz častejšie používajú viacero liekov zameraných proti rôznym cieľom.

Jednou zo zaujímavých skupín sú lieky, ktoré sa tradične používajú na liečbu cukrovky. Výskumníci preukázali, že tieto lieky poskytujú významnú ochranu pred kardiovaskulárnymi ochoreniami a zároveň liečia rakovinu. Klinické skúšky statínov inhibítorov sodíkového glukózového kotransportéra-2 poukazujú na úzke prekrývanie medzi zápalom, metabolizmom a kardiovaskulárnymi ochoreniami, čo naznačuje nové možnosti liečby. Jedným z príkladov sú imunoterapeutiká, ktoré „odbrzdia brzdy“, ktoré imunitnému systému kladú nádory. Tento prístup k liečbe rakoviny znížil aj aterosklerotické povlaky v štúdiách na zvieratách a znížil zápal ciev v malej štúdii u ľudí. 

SAMSUNG_07M Advertisement

Nedávny objav ukázal, že nanorúrky, veľmi malé častice z uhlíka, ktoré sú viac ako 10 000-krát tenšie ako ľudský vlas, môžu prejsť do špecifických imunitných buniek, putovať krvným obehom a dostať sa do nádorov ako trójsky kôň. Tieto nanorúrky môžu prenášať čokoľvek, čo na ne výskumníci umiestnia, vrátane liekov a zobrazovacích kontrastných látok. Imunitné bunky, ktoré nanorúrky prenášajú, sa prirodzene dostávajú do nádorov prostredníctvom zápalovej reakcie. Keďže rakovina aj ateroskleróza sú zápalové ochorenia, vedci skúmali, či imunitné bunky naložené nanorúrkami môžu poslúžiť aj proti plakom.

Do nanorúrok možno vložiť terapiu, ktorá stimuluje imunitné bunky, aby „požierali“ zvyšky plaku, a tým zmenšovali jeho veľkosť. Okrem toho sa nanorúrky môžu použiť aj na zlepšenie diagnostiky kardiovaskulárnych ochorení zvýraznením plakov. Ďalší spôsob, ako sa nanočastice môžu dostať do nádorov, je pretláčanie cez otvory v nových krvných cievach, ktoré vyrastajú pri zápalových stavoch. Ide o tzv. efekt zvýšeného prenikania a zadržiavania, keď sa väčšie molekuly a nanočastice hromadia v tkanivách s netesnými cievami a vzhľadom na svoju veľkosť tam určitý čas zostávajú.

Tento efekt, ktorý bol prvýkrát objavený pri rakovine, vedci využívajú na zlepšenie podávania liekov pri kardiovaskulárnych ochoreniach, pri ktorých sa takisto môžu vyskytnúť netesné cievy. Možnosť použitia toho istého lieku pre dve rôzne skupiny pacientov ponúka veľké finančné stimuly a znižuje riziko. Poskytuje takisto možnosť súbežnej liečby pacientov s oboma ochoreniami. Vzhľadom na paralely medzi rakovinou a kardiovaskulárnymi ochoreniami môžu byť nanolieky proti rakovine silnými kandidátmi na lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení a naopak.

Zdroj: sciencealert.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať