SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Našli spôsob ako vyrábať vodíkové palivo priamo zo vzduchu iba pomocou slnka

0

Výskumníci vytvorili slnkom poháňané zariadenie, ktoré vyrába vodíkové palivo priamo z vlhkosti vo vzduchu. Podľa jeho vynálezcov prototyp produkuje vodík s čistotou vyššou ako 99 % a môže pracovať so suchým vzduchom, ktorý má len 4 % relatívnej vlhkosti. Štúdia bola publikovaná v časopise Nature Communications. Vodík ako palivo s nulovým obsahom uhlíka pri spaľovaní produkuje iba vodu ako vedľajší produkt. Čistý vodík sa však v prírode nevyskytuje a jeho výroba si vyžaduje veľa energie.

Pri veľkovýrobe sa bežne používajú fosílne palivá, ktoré vytvárajú uhlíkové emisie. Vedúci autor štúdie a docent chemického inžinierstva na Melbournskej univerzite Dr. Gang Kevin Li povedal, že ich zariadenie na výrobu vodíka by mohlo byť poháňané solárnou alebo veternou energiou. Prototyp vyrábal vodík počas viac ako 12 po sebe nasledujúcich dní v monitorovanom pokuse. Zariadenie sa skladá z hubovitého materiálu s hygroskopickou tekutinou (tekutinou, ktorá absorbuje vlhkosť zo vzduchu).

Absorbované molekuly vody sú potom rozdelené na elektródach na plynný vodík a kyslík, čo je proces známy ako elektrolýza. Odhaduje sa, že zariadenie vyprodukuje až 93 litrov vodíka na štvorcový meter za hodinu. Prototypy sú len malé a tím plánuje v nasledujúcom roku vytvoriť jednotky s rozlohou 1 m2 a 10 m2. Výskumníci predpokladajú, že toto zariadenie by mohlo byť užitočným nástrojom v regiónoch, kde nie je ľahko dostupná tekutá voda na výrobu vodíka. 

Zdroj: theguardian.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať