SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Našli trik ako prinútiť plastový odpad nasávať CO2

1
Vedci z Riceovej univerzity v článku uverejnenom v časopise ACS Nano uvádzajú, že zahrievaním plastového odpadu v prítomnosti octanu draselného sa vytvárajú častice s pórmi nanometrovej veľkosti, ktoré zachytávajú molekuly oxidu uhličitého. Novoobjavená technika môže ponúknuť riešenie pre niekoľko naliehavých environmentálnych problémov. Tieto častice by sa podľa výskumníkov dali použiť na odstraňovanie CO2 z prúdov spalín.  „Bodové zdroje emisií CO2, ako sú výfukové komíny elektrární, môžu byť vybavené týmto materiálom získaným z plastového odpadu, aby sa odstránilo obrovské množstvo CO2, ktoré by sa za normálnych okolností dostalo do atmosféry,“ hovorí James Tour, profesor chémie a materiálovej vedy a nanoinžinierstva na Riceovej univerzite. Súčasný proces pyrolýzy plastov, známy ako chemická recyklácia, produkuje oleje, plyny a vosky, ale uhlíkový vedľajší produkt je takmer nepoužiteľný. Pyrolýzou plastu v prítomnosti octanu draselného však vznikajú porézne častice, ktoré sú sch ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať