PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

Nástenné a mobilné klimatizácie do bytu a rodinného domu

0

Stále väčšie letné horúčavy sú veľkou záťažou pre ľudský organizmus, navyše v posledných rokoch pribúda v lete čoraz viac takzvaných tropických nocí, keď teplota neklesne pod 20 stupňov, a to ani v severnejších oblastiach. Preto rastie záujem o klimatizácie do obytných aj pracovných priestorov, ktoré dokážu znížiť teplotu na komfortnú úroveň.

Princíp fungovania

Podľa fyzikálnych zákonov teplo samovoľne prestupuje z objektu alebo prostredia s vyššou teplotou na objekt alebo do prostredia s nižšou teplotou. My však potrebujeme ochladiť miestnosť, teda z technického hľadiska „prečerpať“ teplo z miestnosti do vonkajšieho priestoru s vyššou teplotou. Napríklad v lete potrebujeme udržiavať v miestnosti príjemných 23 stupňov napriek tomu, že vonkajšia teplota je 30, niekedy aj 40 stupňov. Klimatizácia bez ohľadu na konštrukčné riešenie funguje na podobnom princípe ako chladnička alebo tepelné čerpadlo. Je to tepelný stroj, ktorý umožňuje prenos tepla z chladnejšieho prostredia do teplejšieho, a na to, aby mohol takto fungovať, mu musíme dodávať energiu zvonku. Opíšeme princíp fungovania pracovného cyklu a zároveň aj základné časti klimatizácie. Výparník odoberá teplo zo vzduchu v miestnosti, kde chceme udržiavať nastavenú teplotu. Toto teplo vyparí chladivo čiže látku s nízkou teplotou varu. Kompresor poháňaný elektrinou, teda energiou zvonku, nasáva pary z výparníka, stláča ich, pričom sa ohrejú približne na 70 °C, a vytláča ich do kondenzačnej jednotky. Pri kondenzácii sa uvoľní teplo, ktoré je vonku rozptýlené do vzduchu. Pretože objem vonkajšieho priestoru je prakticky nekonečný, vonkajšia teplota sa, samozrejme, nezvyšuje. Chladivo sa v kondenzačnej jednotke ochladí približne na 40 °C a následne prechádza cez škrtiaci ventil, kde sa prudko zníži tlak a zároveň aj teplota. Takto ochladené chladivo vstupuje do výparníka, kde odoberie teplo a cyklus sa opakuje. Princíp fungovania sme opisovali hlavne preto, aby si každý uvedomil, že teplo z miestnosti sa odvádza do vonkajšieho priestoru. Inak povedané, aj pri mobilných klimatizáciách musíte zaistiť odvádzanie vzduchu ohriateho v kondenzačnej jednotke mimo miestnosti. Keby sme používali prenosnú klimatizáciu bez vývodu ohriateho vzduchu mimo miestnosti, klimatizácia by sa správala ako chladnička s trvalo otvorenými dverami, takže by nič neochladzovala, len by spotrebovávala energiu, ktorú by premieňala na teplo.

Zvlhčovač nie je klimatizácia

V predchádzajúcej stati sme vysvetľovali, že teplo sa odoberá pri vyparovaní kvapaliny. Aj voda pri vyparovaní odoberá z okolia pomerne veľké množstvo tepla. Teoreticky by sme teda v miestnosti mohli pomocou zvlhčovača odparovať vodu, čím by sa vzduch v miestnosti ochladil. Na odparenie 1 litra vody je potrebné z okolia odobrať 2400 kJ tepla, čo by dokázalo ochladiť stredne veľkú miestnosť. Možno vám teda napadne, že drahé a na inštaláciu náročné klimatizácie sú zbytočné, stačí lacný a energeticky nenáročný zvlhčovač, rozprašujúci do miestnosti vodu, ktorá sa kontinuálne vyparuje a odoberá teplo okolitému vzduchu, čím ho ochladzuje. To je síce pravda, ale je tu jedno veľké ALE. Pri teplote 22 °C vám totiž môže byť príjemne, nepríjemne horúco alebo nepríjemne chladno. Závisí to od vlhkosti. Ak je v miestnosti vyššia vlhkosť, ľudovo povedané, bude dusno, pot z tela sa odparuje pomalšie a vám bude horúco. Opačne, pri nízkej vlhkosti sa pot odparuje intenzívnejšie, intenzívnejšie bude aj ochladzovanie vášho tela a vám bude chladno. Zariadenie intenzívne odparujúce vodu, nazývané aj ochladzovač vzduchu, teplotu v miestnosti skutočne zníži, ale zároveň sa zvýši vlhkosť, takže subjektívny pocit v tomto prípade tepelnej nepohody v tropickom lete sa nezmení, prípadne sa ešte zhorší.

Klimatizácia ako odvlhčovač

Prirodzený sprievodný jav klimatizácie je znižovanie vlhkosti vzduchu. Vzduch v miestnosti, ktorý prúdi okolo výparníka, obsahuje okrem iného aj vodné pary, ktoré sa na chladnom telese výparníka zrážajú. Takto vzniknutý kondenzát sa odvádza hadičkou, prípadne pri mobilných klimatizáciách sa zbiera do zbernej nádoby. Kondenzácia na telese výparníka zdanlivo zhoršuje energetickú bilanciu, pretože pri kondenzácii vzniká teplo, z pocitového hľadiska však účinnosť klimatizácie zvyšuje, pretože v miestnosti nie je sparno čiže vlhký vzduch. Takisto eliminuje vlhnutie stien a s tým súvisiace plesne.

Akú klimatizáciu vybrať

Výkon klimatizácie závisí nielen od objemu miestností, ktoré potrebujete vychladiť, ale aj od ďalších okolností, napríklad orientácie miestností na sever alebo na juh. Chladiaci výkon sa primárne udáva v BTU (British Thermal Unit) za hodinu alebo vo wattoch. Angloamerická jednotka BTU sa rovná 1055 J, prípadne 1 BTU/h = 0,3 W. Veľmi zjednodušene platí, že na 10 m2 podlahovej plochy bežnej miestnosti potrebujeme chladiaci výkon 1 kW. Do miestnosti s rozmermi 5 × 4 m potrebujete výkon približne 2 kW. Ak máte miestnosti s netypickou výškou, bude presnejší výpočet podľa objemu. Na 1 m3 objemu miestnosti potrebujete chladiaci výkon približne 50 W. Určite vás zaujíma energetická bilancia klimatizácie. Keďže klimatizácia beží počas letných dní pomerne dlhý čas, treba vyberať zariadenie s čo najvyššou energetickou triedou. Výrobcovia zvyknú udávať odhadovanú spotrebu za rok. Na ilustráciu, z elektrického príkonu 1 kW dokáže kvalitná mobilná klimatizácia pri chladení poskytnúť chladiaci výkon približne 2,5 kW.

Klimatizácie do bytu môžeme rozdeliť na dve základné skupiny – na nástenné a mobilné. Rozdiel medzi nimi nie je len v tom, že nástenná klimatizácia je umiestnená napevno a mobilná sa dá prenášať, prípadne vzhľadom na hmotnosť skôr presúvať na kolieskach medzi miestnosťami, ale aj v princípe fungovania, hlavne čo sa týka hluku a potrebných stavebných úprav.

Nástenná klimatizácia sa skladá z dvoch častí – vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené medenými rúrkami alebo hadičkami, cez ktoré cirkuluje chladivo, a sú prepojené aj elektrickým káblom. Vnútorná jednotka je z technického hľadiska výparník. Odoberá z miestnosti teplo, ktoré sa použije na vyparovanie chladiacej zmesi. Tá je následne rúrkami prečerpaná do vonkajšej jednotky, kde skondenzuje a odovzdá pri tom teplo do okolia. Najväčšia výhoda takéhoto riešenia je v tom, že dva najhlučnejšie komponenty, teda kompresor aj ventilátor, ktorý zabezpečuje prúdenie vzduchu a tým aj odvádzanie tepla z kondenzačnej jednotky, sú umiestnené vonku, takže ich hluk v miestnosti nepočujete. Vo vnútornej jednotke je len pomerne tichý ventilátor, ktorý zabezpečuje prúdenie vzduchu okolo výparníka. Pretože studený vzduch je hustejší a vďaka tomu klesá nadol, vnútorné jednotky nástenných klimatizácií sa umiestňujú v miestnosti čo najvyššie, najlepšie pod stropom. Keďže tieto klimatizácie sú rozdelené na dve časti, zvyknú sa označovať prívlastkom split. K jednej vonkajšej jednotke môžete pripojiť viac vnútorných jednotiek umiestnených v rôznych miestnostiach. Takéto riešenie nazývame aj multi-split. Treba si však uvedomiť, že čím je prepojovacie potrubie kratšie, tým je účinnosť klimatizácie vyššia. Ideálne je umiestniť vonkajšiu jednotku tam, kde je väčšinu dňa tieň, napríklad na severnej stene. Hlavnou výhodou nástennej klimatizácie je relatívne nízka hlučnosť.

Mobilná klimatizácia má všetky komponenty, teda výparník, kompresor, kondenzačnú jednotku, ako aj dva ventilátory, ktoré zabezpečujú prúdenie chladného aj ohriateho vzduchu v jednej skrinke. Výhodou takéhoto riešenia je nenáročná inštalácia (teda aspoň na prvý pohľad sa to môže zdať) a takisto to, že pomocou jedného zariadenia môžete vychladiť viac miestností. Typický príklad je klimatizovanie obývačky cez deň a spálne v noci. V praxi to však má jeden háčik, ktorým je zabezpečenie odvodu ohriateho vzduchu von z miestnosti.

Nevýhodou mobilnej klimatizácie je hluk, pretože kompresor a dva ventilátory sú priamo v miestnosti. To, že mobilná klimatizácia je umiestnená na podlahe, nie je ideálne z hľadiska prúdenia vzduchu. Prístroj má výšku približne 1 m a ochladený vzduch z takejto výšky vyfukuje nahor, čo najvyššie, ideálne až pod strop, odkiaľ potom studený vzduch klesá dole. Nevýhodou je aj už spomínaná nutnosť odvodu horúceho vzduchu mimo miestnosti. Preto musí byť mobilná klimatizácia umiestnená blízko okna. V balení mobilnej klimatizácie nájdete rozťahovateľnú hadicu ukončenú oválnym otvorom, ktorý môžete vložiť do pootvoreného okna. Samozrejme cez pootvorené okno zároveň vniká teplý vzduch zvonku do miestnosti. Preto sa predávajú rôzne montážne súpravy, ktoré priestor okolo hadice v pootvorenom okne viac alebo menej utesnia. Väčšinou sú dosť nepraktické, pretože sa pomerne zložito uchytávajú, niektoré montážne súpravy využívajú napríklad pásiky suchého zipsu nalepené na oknách aj rámoch a na nich upevnenú tkaninu. Nie je to príliš estetické a pri otváraní a zatváraní okna sa takéto súpravy pomerne rýchlo poškodia. Veľa ľudí to po krátkom čase prestane baviť a odvod ohriateho vzduchu vyriešia tak, že v miestnosti, kde bude mobilná klimatizácia najčastejšie, urobia alebo nechajú urobiť v stene otvor s príslušným priemerom, pomocou nízko expanznej PUR peny doň upevnia rúru zodpovedajúceho priemeru a z vonkajšej strany otvor zakryjú mriežkou. Priemer vyfukovacej hadice väčšiny mobilných klimatizácií korešponduje s priemerom plastových inštalačných rúr pre klimatizáciu. Otvor bude, samozrejme, na mieste, kde bude klimatizácia umiestnená, takže hadicu vyvedenú zo zadnej časti klimatizácie nebude vôbec vidno. Urobiť takýto otvor v stene je pre remeselníka alebo šikovnejšieho domáceho majstra s príklepovou vŕtačkou otázka pol hodiny. Napriek tomu, že hadica sa dá roztiahnuť aj na dĺžku 2 – 2,5 m, z hľadiska účinnosti je žiaduce, aby bola čo najkratšia, preto treba mobilnú klimatizáciu umiestniť čo najbližšie oknu, prípadne otvoru v stene.  Napriek tomu, že mobilné klimatizácie majú dva ventilátory a hadicu vyvedenú mimo miestnosti, nezabezpečujú vetranie miestnosti. Majú totiž dva nezávislé vzduchové okruhy. Jeden ventilátor zabezpečuje prúdenie ochladeného vzduchu v miestnosti a druhý zas cirkuláciu vonkajšieho vzduchu ochladzujúceho kondenzačnú jednotku. Veľa mobilných klimatizácií má aj vyberateľné filtre, takže fungujú aj ako čističky vzduchu. Filtre treba pravidelne čistiť podľa návodu, buď ich povysávať, alebo poumývať v čistiacom prostriedku a teplej vode a dôkladne vysušiť.

Doplnkové funkcie

Možnosť diaľkového ovládania je v súčasnosti už štandardom. Moderné klimatizácie majú kompresory poháňané invertorovým motorom, ktorý umožňuje meniť otáčky. Po zapnutí beží klimatizácia na plný výkon a po ochladení na požadovanú teplotu sa výkon zníži, takže zariadenie beží kontinuálne, ale oveľa tichšie a úspornejšie. Lacnejšie klimatizácie fungujú spôsobom on/off, čiže zariadenie sa viac alebo menej často zapína a vypína, čo pôsobí viac rušivo než tichý kontinuálny chod. Niektoré klimatizácie umožňujú reverzný chod, to znamená, že v jarných alebo jesenných mesiacoch si s nimi môžete prikúriť. Na trvalé vykurovanie počas zimy sa však nehodia. Medzi užitočné funkcie patrí možnosť vytvorenia časového plánu, prípadne ovládanie klimatizácie smartfónom, takže si viete nastaviť požadovanú teplotu aj pred neplánovaným návratom domov.

 Na záver ešte niekoľko odporúčaní. Rozdiel medzi teplotou klimatizovaných priestorov a vonkajšou teplotou by s ohľadom na energetickú efektívnosť a takisto na predchádzanie zdravotným problémom nemal byť viac ako 5 stupňov. Ak vonkajšie teploty prekročia 35 °C, chlaďte maximálne na 27 až 28 stupňov. K vyššej účinnosti klimatizácie môžu dopomôcť aj žalúzie či rolety. Na montáž nástennej (splitovej) klimatizácie si vyberte firmu, ktorá má s tým skúsenosti a dobré referencie. Nejde len o samotnú montáž, ale aj o celkovú rozvahu, napríklad kompromis medzi umiestnením vonkajšej jednotky v tieni a dĺžkou prívodného potrubia.

ÚVODNÉ FOTO ZDROJ:  macrovector - www.freepik.com

Klarstein Kraftwerk Smart 10K klimatizácia

Smart mobilná klimatizácia Klarstein Kraftwerk Smart 10K je perfektné riešenie pre miestnosti s plochou od 29 do 49 m2. S chladiacim výkonom 10 000 BTU, resp. 2,9 kW, dokáže regulovať teploty v rozmedzí od 18 °C do 32 °C po jednom stupni. Trojúrovňový ventilátor má prietok vzduchu 440 m3/h. Klarstein Kraftwerk Smart 10K však nie je len klimatizácia. Poslúži aj ako ventilátor alebo odvlhčovač vzduchu s výkonom 23 l/h. Pracovný hluk je iba 48 dB. Ovláda sa komfortne pomocou diaľkového ovládača alebo cez aplikáciu Klarstein, ktorú nájdete v App Store aj ­Google Play.

Cena: 399,90 EUR

www.klarstein.sk

Klimatizácia LG Air Purification s čističkou vzduchu

Nástenná klimatizácia má elegantný dizajn a vďaka PM 1,0 senzoru a filtru, ktorý odstraňuje zo vzduchu aj najjemnejšie prachové častice, zároveň výrazne skvalitňuje čistotu vzduchu v miestnosti. Výkonný plazmový ionizátor chráni pred nepríjemnými pachmi a škodlivými a infekčnými časticami vo vzduchu. Vnútro klimatizačnej jednotky sa udržuje v čistote vysúšaním výmenníka tepla a opätovnou sterilizáciou vnútrajška. Štvorstupňová aktívna regulácia chladiaceho výkonu účinne znižuje spotrebu energie. Samozrejmosť je diaľkové ovládanie aj ovládanie smartfónom cez Wi-Fi.

AKCIOVÁ PONUKA: MONTÁŽ ZADARMO od BASSO Klimatizácie

www.bassoair.sk/lg-air-purification/

WHIRLPOOL PACW29HP

Tento prenosný pomocník je vhodný najmä do bytov, podkrovných miestností, komerčných priestorov a kancelárií do veľkosti asi 70 m3. Vďaka funkcii Around U, ktorá má senzor na diaľkovom ovládači, vás bude ­príjemná teplota nasledovať, kamkoľvek sa pohnete. Prehriate alebo nepríjemne chladné priestory sú minulosťou – vychutnajte si príjemne rovnomernú teplotu v celej domácnosti! Vďaka funkcii DIM jednoduchým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači možno displej na vnútornej jednotke vypnúť a znovu zapnúť. Vypnutý LED displej neruší váš spánok a nespotrebúva energiu. Indikátor plného zásobníka s vodou oznamuje LED kontrolkou na displeji, kedy treba vyprázdniť nádobu s vodou.

Cena: 351,90 EUR

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať