SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Návrh parametrického 3D modelu v Open SCADe

0
Možnosti aplikácie OpenSCAD na 3D modelovanie pomocou návrhového skriptu, ktorá je k dispozícii na webe openscad.org, sme predstavili vo viacerých článkoch. Vo voľnom pokračovaní sa budeme venovať návrhu modelov s parametrami. Parametrické modely umožňujú prispôsobiť model na 3D tlač podľa konkrétnych požiadaviek, napríklad zmeniť niektoré alebo všetky rozmery, texty na výtlačkoch, napríklad paneloch či medailónoch, priemery a počet otvorov, prípadne môžete niektoré časti modelu vynechať a podobne. V 3D modeli prístrojovej skrinky môžete nastaviť rozmery skrinky, polomer zaoblenia rohov, môžete povoliť alebo zakázať vetracie otvory, nastaviť ich veľkosť či definovať na spodnom paneli valčeky pre skrutky na upevnenie plošného spoja, nožičky a podobne. Stačí definovať hodnoty parametrov, pomocou komentárov opísať ich význam, prípadne parametre usporiadať do skupín a používateľské rozhranie na zadávanie hodnôt parametrov vygeneruje aplikácia OpenSCAD automaticky.  Prispôsobenie modelov ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať