ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

IoT a robotika: Robotické vozidlo Circuitmess Wheelson s kamerou a rozpoznávaním obrazu

0

Robotické vozidlo je vybavené kamerou a má výkonný mikrokontrolér ESP 32, takže ho môžete naprogramovať tak, aby sa samostatne pohybovalo v priestore, sledovalo čiaru, vyhýbalo sa prekážkam, prípadne sledovalo loptičku, čiaru, alebo reagovalo na povely na kartičkách s kódmi. Pri zostavovaní stavebnice sa naučíte aj spájkovať jednoduché súčiastky.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako trikrát čítať, tak postup skompletovania vozidielka aj jeho možnosti sú ukázané vo videu.

Pri použití rôznych filtrov a algoritmov počítačového videnia uvidíte na displeji vyhodnotenie obrazu, takže môžete pochopiť, ako roboti vidia a interpretujú svet okolo seba. Mikrokontrolér ESP 32 podporuje Bluetooth aj Wi-Fi, takže robotické vozidlo môžete bezdrôtovo pripojiť k ďalším zariadeniam. Súčasťou jeho výbavy je aj LCD displej, na ktorom môžete vidieť presne to, čo vidí robot.

Komponenty stavebnice

Plošný spoj s prispájkovanými SMD súčiastkami

Robotické vozidlo sa dodáva ako stavebnica. Doska plošného spoja riadiacej jednotky má osadené SMD súčiastky pre plošnú montáž vrátane ESP 32. Vašou úlohou je prispájkovať tlačidlá a konektory na pripojenie jednosmerných motorčekov, prispájkovať displej a dve LED diódy a dva rezistory. Je to jednoduché a zvládne to aj začiatočník.

Prispájkované tlačidlá, displej a konektory z opačnej strany plošného spoja

Jednosmerné motorčeky poháňajú všetky kolesá

Zostavené vozidlo

Kamera v prednej časti

Sledovanie čiary a guľôčky

V mikrokontroléri riadiacej jednotky je nahratý program ktorý umožňuje programovanie pohybu vozidla, sledovanie čiary, sledovanie pohybu loptičky a tiež rozpoznávanie symbolov na kartičkách. Využíva sa systém symbolov knižnice ArUco (Augmented Reality Univeristy of Cordoba), takže ďalšie kartičky si môžete vytlačiť sami.

Všetky potrebné informácie aj obraz z kamery sa zobrazujú na farebnom displeji s rozlíšením 160 x 128 pixelov.  

Robotické vozidlo môžete programovať v grafickom prostredí pomocou blokov, alebo v programovacom jazyku C++.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Circuitmess Wheelson robotika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať