SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Nemocnica novej generácie: Postará sa aj o najnáročnejších pacientov

Tlačové správy
0

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie. Aj taká bude prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia, ktorá práve vyrastá na bratislavských Boroch. Výstavba nemocnice odštartovala minulý rok a spustenie plnej prevádzky je naplánované na január 2022. Najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva sa vyšplhá na 240 miliónov eur.

Futuristický objekt

Päťpodlažná budova nebude mať klasický nemocničný vzhľad. Bude ju tvoriť monoblok s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru. Dominantným  prvkom vstupnej časti bude presklená fasáda cez dve podlažia so vstupným turniketom, veľkou centrálnou recepciou a otvoreným schodiskom. Nemocnicu bude tvoriť veľa okien a presklených plôch, ktoré nebudú chýbať ani na operačných sálach. Charakteristickým znakom nemocnice bude plastická fasáda, pričom fasádne panely budú tvarované do písmena V a  každý bude mať iný uhol zakrivenia.

Čo prináša nemocnica novej generácie na Boroch?

Robotický automat na prípravu liekov a QR kódy

Významnú technologickú inováciu bude predstavovať centrálna prípravovňa liekov. Tento koncept využívaný v moderných európskych nemocniciach bol už úspešne odskúšaný aj v michalovskej nemocnici siete Svet zdravia. Lieky pre pacientov nebudú manuálne pripravovať sestry, ale lekári ich predpíšu elektronicky cez nemocničný informačný systém. Na základe toho robotický automat pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami a označí ho jedinečným QR kódom, aby nedošlo k zámene. Zabalenie kombinácie liekov určených pre konkrétneho pacienta potrvá rádovo len niekoľko sekúnd. Proces prípravy liekov bude samozrejme podliehať niekoľkým stupňom kontroly. A predtým, než sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód, následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijatí na hospitalizáciu a na záver aj identifikačný kód balíčka.

Namiesto kúrenia sálavé panely

Na izbách nebudú klasické radiátory ani podlahové vykurovanie. Technologickou vychytávkou budú sálavé panely, čo je moderná technológia zabezpečujúca pomerne rýchlu  reakciu na požadovanú zmenu teploty v priestore. Ide o veľkoplošné výhrevné telesá s hladkým hygienickým povrchom integrované do stropnej konštrukcie. Toto riešenie eliminuje negatívny vplyv na užívateľa spôsobený prúdením vzduchu v priestore a z hľadiska hygienických štandardov patrí medzi najlepšie, keďže nevyužíva pre výmenu tepla cirkuláciu vzduchu v priestore. V letných mesiacoch sa takéto sálavé panely budú starať o ochladzovanie a v zime o vykurovanie interiéru. Vyšetrovne, komunikačné a iné pobytové priestory budú vybavené progresívnou technológiou stropných chladiacich  a vykurovacích trámov.

Infotainmentové zariadenie v izbách

Každý pacient má mať na izbe k dispozícii multifunkčné infotainmentové zariadenie, čiže monitor na pohyblivom ramene zavesený nad posteľou. Okrem toho, že bude slúžiť na komunikáciu so sestrou a ako zábavné centrum s káblovou televíziou a prístupom na internet, bude sa využívať aj na medicínske účely. Bude previazané s nemocničným informačným systémom, takže personál bude môcť jeho prostredníctvom robiť záznamy do chorobopisu, nechať si zobraziť rádiodiagnostické  snímky a výsledky laboratórnych vyšetrení alebo názorne vysvetliť pacientovi priebeh liečebného procesu. Pacient si cez obrazovku bude môcť zároveň prezerať svoj liečebný plán, zobrazovať jedálny lístok, čítať oznamy nemocnice alebo objednávať doplnkové služby. Ak to pacientovi diagnóza dovolí, aj sendvič či kávu si bude môcť objednať rovno z postele a nechať si ich doniesť až na izbu.

Nemocnica bez papierov

Nemocnica bude mať komplexný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov, ktorý je vyvinutý špeciálne pre jej potreby. Systém bude automatizovať a digitalizovať klinické i neklinické procesy, ktoré pracovníkom zaberajú zbytočne veľa času. Jednoduchý prístup k medicínskym dátam umožní vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby. Pacienta bude systém evidovať počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.). Systém tiež pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií. Nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, keď to legislatíva bude umožňovať.

Potrubná pošta s rýchlosťou päť metrov za sekundu

V podzemnom podlaží sa bude nachádzať celé technické zázemie pre systém modernej potrubnej pošty. Tá bude zabezpečovať rýchlu a bezpečnú prepravu či už odobratých vzoriek biologického materiálu alebo vybraných liečiv. Kapsule v pneumatickom potrubí sa budú pohybovať rýchlosťou až päť metrov za sekundu, takže z ktoréhokoľvek miesta nemocnice sa dostanú do laboratórií maximálne v rozmedzí jednotiek minút. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, ale rovnako sa bude dať využiť aj na prepravu dokumentov, hoci v tomto prípade bude jej prínos postupne upadať, keďže strategickým zámerom je bezpapierová nemocnica.

Zobrazit Galériu

Svet zdravia

Všetky autorove články
technológie nemocnica zdravotnictvo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať