SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Nezávislá výskumná firma označila ESET ako silného hráča vo svojej správe Endpoint Security Suites 2019

Tlačové správy
0

ESET, svetový líder v oblasti IT bezpečnosti, bol v správe Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q3 2019 označený za silného hráča. Prestížna správa hodnotila 15 najvýznamnejších bezpečnostných balíkov pre firmy, vrátane ich schopnosti predchádzať, detegovať a odstraňovať útoky na firemných koncových zariadeniach.

Pri analýze celkového trhu správa uvádza, že „kupujúci bezpečnostných balíkov na ochranu koncových zariadení uprednostňujú automatickú ochranu pred hrozbami.“ Správa zdôrazňuje, že takéto bezpečnostné balíky sú v súčasnosti čoraz viac „zamerané na ochranu pred cielenými hrozbami“, a preto by zákazníci mali hľadať poskytovateľov, ktorí „úzko integrujú prevenciu pred hrozbami s ich odhaľovaním a reakciou na ne“, „rozširujú viditeľnosť a kontrolu nad širokou škálou ekosystémov koncových zariadení“ a „ponúkajú flexibilitu v rôznych prostrediach a toleranciách rizika.“

Uznanie v tejto správe získalo celé portfólio enterprise riešení spoločnosti ESET, keďže firma rozšírila svoje zameranie tak, aby vyhovela zvýšeným požiadavkám enterprise segmentu. ESET získal najvyššie možné skóre v kritériu firemnej vízie a zamerania. Správa taktiež spomína, že spoločnosť vytvorila niekoľko nástrojov pre enterprise zákazníkov, ako napríklad Endpoint Detection and Response riešenie s názvom ESET Enterpripse Inspector, threat intelligence služby a správu zraniteľností. ESET získal taktiež najvyššie možné skóre v kritériu podpory operačných systémov, ktoré je definované ako poskytovanie podpory širokej škále operačných systémov v porovnaní s inými hodnotenými dodávateľmi.

Pre vyhodnotenie stavu trhu s bezpečnostnými balíkmi pre firemné koncové zariadenia a vzájomné porovnanie dodávateľov, hodnotil Forrester silné a slabé stránky tých najlepších dodávateľov. Po preskúmaní predchádzajúceho výskumu, ohodnotení potrieb používateľov a po rozhovoroch s výrobcami a expertmi vytvoril Forrester komplexný súbor 25 hodnotiacich kritérií, ktoré boli rozdelené do troch kategórií:

  • Súčasná ponuka

Poloha každého výrobcu na vertikálnej osi grafiky Forrester Wave™ naznačuje silu jeho aktuálnej ponuky. Medzi kľúčové kritériá tohto hodnotenia patria prevencia pred malvérom a exploitami, detekcia založená na analýze správania malvéru a výkon produktu, ktorý Forrester potvrdil pomocou spätnej väzby od zákazníkov a počas demo prezentácií/brífingov.

  • Stratégia

Umiestnenie na vodorovnej osi označuje silu stratégií dodávateľov. Tu Forrester hodnotil firemnú víziu a jej zameranie, bezpečnostnú komunitu a produktovú roadmapu.

  • Prítomnosť na trhu

Skóre prítomnosti na trhu odráža firemnú zákaznícku bázu každého výrobcu a ekosystém licenčných partnerov. Je znázornené veľkosťou ukazovateľov na grafe.

Správa Forrester Wave™ uvádza, že odborníci z oblasti IT bezpečnosti požadujú bezpečnostné balíky na ochranu firemných koncových zariadení, ktoré dokážu ochrániť zvyšujúci sa počet zariadení nosených zamestnancami do práce a taktiež tie, ktoré zvládnu narastajúcu komplexnosť bezpečnostného prostredia. V prípade dodávateľov budú viesť bezpečnostné riešenia s vylepšenou behaviorálnou detekciou kombinované s bezpečnostnými politikami založenými na hodnotení rizika. Sme presvedčení, že toto je v prípade ESETu reflektované v zisku najvyššieho možného skóre v kategóriách zapojenia bezpečnostnej komunity, podpory operačných systémov a firemnej vízie.

Správa v profile spoločnosti ESET uvádza, že „ESET je ideálny pre kupujúcich, ktorí si cenia jednoduché a jasné používateľské rozhranie s pokročilejšími funkciami, ktoré sa podľa potreby dajú ľahko zapnúť.“ Správa taktiež spomína, že ESET zákazníci neustále hodnotia spoločnosť výnimočne dobre z hľadiska jej malého dopadu na prácu používateľov.

„Sme presvedčení, že uznanie spoločnosti ESET ako silného hráča v najnovšej správe Endpoint Security Suite Wave spoločnosti Forrester je dôkazom nášho záväzku poskytovať prémiovú IT bezpečnosť enterprise segmentu. Prostredie IT hrozieb zameraných na firmy je neustále sofistikovanejšie a je preto dôležité, aby boli naši používatelia chránení pred týmito komplexnými hrozbami najvyšším štandardom bezpečnostných riešení. V našom čoraz viac digitalizovanom svete je nevyhnutné, aby boli firmy a ich údaje chránené a zabezpečené,“ povedal na margo hodnotenia technologický riaditeľ spoločnosti ESET Juraj Malcho.

ESET, spol. s r.o.

Všetky autorove články
ESET kyberbezpecnost endpoint security

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať