PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Nominácie na počítačových Oskarov za rok 2015

0

Tradícia udeľovania prestížnych cien IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka pokračuje už pätnásty rok. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 200 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie troch osobností, troch firiem, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2015. Výsledky budú vyhlásené 1. októbra 2015 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2015 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Emil Fitoš (generálny riaditeľ, Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike)
Robert Redhammer (rektor, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Michal Truban (CEO, Websupport)

V kategórii IT FIRMA roka 2015 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Innovatrics, s. r. o.
QBSW, a. s.
SWAN, a. s.

V kategórii IT PRODUKT roka 2015 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci výrobcovia a ich produkty:

Cloudová aplikácia LLarGo - www.llargo.sk
Ako jediný portál na Slovensku umožňuje on-line prepojenie registračnej pokladnice s centrálnym ERP. Urýchľuje a zefektívňuje obchodné procesy. Zabezpečuje centralizáciu zmluvných dokumentov s využitím notifikačného prvku, poskytuje jednoduché CRM. Produkt prihlásila spoločnosť LLARIK.

SuperFaktura.sk
On-line aplikácia bez nutnosti inštalácie, dostupná odkiaľkoľvek. Ide o on-line fakturáciu (faktúry, cenové ponuky, objednávky), evidenciu nákladov a nástroje na uľahčenie podnikania. Cieľom je zjednodušiť a uľahčiť bežnú agendu podnikateľa tak, aby jej musel venovať čo najmenej času. Produkt prihlásila spoločnosť SuperFaktúra.sk.

Sygic Car Navigation
Sygic Car Navigation je najdostupnejšia hybridná navigácia pre prepojené vozidlá, tzv. connected cars. Je dostupná takmer na celom svete. Používatelia smartfónov s technológiou MirrorLink môžu využívať hybridnú navigačnú aplikáciu priamo v informačno-zábavnom systéme svojich vozidiel. Produkt prihlásila spoločnosť Sygic.

V kategórii IT PROJEKT roka 2015 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov
Vybudovanie spoločných modulov a prístupových komponentov a sprístupnenie ich funkcií pomocou nových elektronických služieb, ktoré umožnia realizáciu administratívnych úkonov vo vzťahu k orgánom a inštitúciám verejnej správy elektronicky, prostredníctvom internetu z jediného prístupového miesta, ktorým je Ústredný portál verejnej správy. Spustením projektu sa dostaneme o ďalší krok vpred v elektronizácii verejnej správy a rozvoji elektronických služieb. Projekt prihlásila NASES.

ePobočka
On-line pobočka poskytujúca služby 24/7 zadarmo pre všetkých klientov zdravotnej poisťovne. Cieľom projektu je vytvorenie nového portálu s moderným používateľským rozhraním, ktoré je čo najintuitívnejšie a využíva najmodernejšie technológie. Projekt prihlásila spoločnosť Asseco Central Europe.

STORK 2.0
Implementácia infraštruktúry na riešenie cezhraničnej autentifikácie fyzických a právnických osôb v SR. Projekt umožní slovenským občanom a podnikateľom využiť národné prostriedky elektronickej identifikácie na prístup k zahraničným elektronickým službám a takisto umožní zahraničným občanom a podnikateľom využívať ich národné prostriedky elektronickej identifikácie na prístup k elektronickým službám verejnej správy na Slovensku. Projekt prihlásila spoločnosť Aliter.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (ITnews.sk), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (Newton Media/SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Filip Hanker (Živé.sk), Roman Calík (Techbox) a Martin Drobný (PC REVUE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi.

Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2014, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, ako aj prínosu pre cieľovú skupinu.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roka 2015 budú udelené 1. októbra 2015 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú ITAS a Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE, WINK a portálu ITnews.sk.

 

Pridať komentár