SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement SAMSUNG_082022 Advertisement

Nositeľné zariadenie dokáže odhaliť covid už dva dni príznakmi

0

Nová štúdia, publikovaná v časopise BMJ Open, tvrdí, že podľa predbežného výskumu možno infekciu zistiť už takmer 48 hodín pred objavením sa symptómov. Výskum sa začal začiatkom roka 2020, teda krátko po vypuknutí pandémie. Tím vedcov zisťoval, či by sa údaje zo zariadenia na sledovanie zdravia na zápästí mohli využiť na zachytenie malých zmien vo vitálnych znakoch človeka, ktoré predchádzajú nástupu COVID-19.

Do štúdie sa zapojilo približne 1000 mladých účastníkov, ktorým bol dodaný komerčne dostupný náramok Ava. Prístroj sa nosí na zápästí v noci a každých 10 sekúnd meria tep, dýchanie, teplotu pokožky, variabilitu tepu a prietok krvi. V priebehu ročnej štúdie 11 % účastníkov ochorelo na laboratórne potvrdený prípad COVID-19.

Približne polovica z nich mala k dispozícii dobré údaje z nosenia zariadenia počas mesiaca, ktorý predchádzal ich infekcii. To výskumníkom pomohlo vyvinúť algoritmus, ktorý dokáže odhaliť malé zmeny v najranejších štádiách ochorenia. Výrazné zmeny v dňoch pred objavením sa príznakov COVID boli zistené vo všetkých piatich meraných veličinách. Najvýznamnejšími skorými znakmi COVID-19 predchádzajúcimi výrazné príznaky boli najmä zmeny srdcovej frekvencie, variability srdcovej frekvencie a teploty kože na zápästí.

Nový algoritmus strojového učenia bol vycvičený na 70 percentách účastníkov s pozitívnym nálezom COVID a následne testovaný na zvyšných 30 percentách. Pozoruhodné je, že algoritmus presne zachytil 68 % pozitívnych prípadov COVID celé dva dni pred objavením sa akýchkoľvek príznakov. Myšlienka, že nositeľné zdravotnícke zariadenia dokážu odhaliť infekčné choroby skôr, ako sa objavia nejaké badateľné príznaky, nie je nová. 

Už minulý rok bola publikovaná štúdia, ktorá testovala túto myšlienku v spojitosti s chrípkou a prechladnutím. Vo výskume skutočne infikovali niekoľko desiatok mladých dobrovoľníkov buď rinovírusom, alebo H1N1 a potom sledovali niekoľko zdravotných ukazovateľov pomocou fitnes sledovača počas nasledujúcich dní.

Štúdia dokázala, že pomocou údajov z nositeľných zdravotných zariadení možno predpovedať nielen infekcie približne 24 hodín pred objavením sa symptómov, ale aj závažnosť ich priebehu s presnosťou približne 90 %.

Zdroj: newatlas.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať