SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Nová metóda zmerania vektorových veličín v nanosvete

0
Medzinárodný tím, v ktorom pôsobili aj výskumníci z Fyzikálneho ústavu SAV zverejnili svoj nový výskum v magazíne Nature Physics (DOI: 10.1038/NPHYS4083). Ako vôbec prví dokázali odmerať vektorové veličiny v nanosvete pomocou upravenej metódy bezkontaktnej silovej mikroskópie. Výsledkom je nová metóda, ktorá umožňuje zmerať presnejšie vektorové veličiny na subatomárnej úrovni. Práca v Nature Physics je výsledkom spolupráce so skupinou prof. Yasuhiro Sugawaru z katedry aplikovanej fyziky v Osake, s ktorou má tím prof. Ivana Šticha dlhoročnú spoluprácu a pre ktorú robí počítačové modelovanie. Táto spolupráca už priniesla v minulosti viaceré významné výsledky v ďalších vysokoimpaktovaných časopisoch Nature Communications a Nano Letters. Vektorová mapa síl nad dimérom atómov germánia na povrchu Ge(001)c(4 ´ 2 ) Teraz v článku v Nature Physics priamo výpočtom overovali sily pôsobiace medzi hrotom mikroskopu a atómami povrchu germánia a dokázali objasniť chemickú identitu a morfológiu h ... Zobrazit Galériu

Slovenská akadémia vied

Všetky autorove články
nanosvet silova mikroskopia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať