Nová technológia solárnych článkov umožní výrazne zvýšiť množstvo energie získanej zo svetla

0

Vedci z Austrálie a Spojených štátov premenili infračervené svetlo s nízkou energiou na svetlo s vysokou energiou, ktoré sa dá zachytiť pomocou solárnych článkov, pomocou kyslíka ako kľúčovej zložky. Tento proces umožní zefektívnenie solárnych energetických sústav, aby vyrábali viac elektriny z rovnakého množstva slnečného svetla ako v súčasnosti. Väčšina solárnych článkov je vyrobená z kremíka, ktorý nedokáže reagovať na menej energetické svetlo, napr. na svetlo blízke infračervenému žiareniu.

Dnešné zariadenia a technológie preto nevyužívajú niektoré časti svetelného spektra. Jedna zo stratégií na zvýšenie účinnosti solárnych článkov je konverzia svetla. Tento proces spočíva v premene svetla s nízkou energiou na energetickejšie, viditeľnejšie svetlo, ktoré môže excitovať kremík v mnohých solárnych paneloch.

„Jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zachytiť niekoľko menej energetických fotónov svetla a zlepiť ich dokopy,“ hovorí Tim Schmidt, hlavný autor štúdie. To sa dá dosiahnuť interakciou excitónov (elektricky neutrálny systém elektrón – medzera) v organických molekulách. Excitácia elektrónu v kremíku do stavu, v ktorom sa môže podieľať na vodivosti, si vyžaduje transformáciu kyslíka.

Vedci použili polovodičové kvantové bodky, ktoré sú umelo vyrobenými kryštálmi, na absorbovanie svetla s nízkou energiou a molekulárny kyslík na prenos svetla na organické molekuly. Hoci účinnosť uvedeného postupu je stále nízka, vedci majú stratégie na zlepšenie tohto stavu v blízkej budúcnosti, čo by umožnilo zefektívnenie solárnych panelov. Štúdia bola uverejnená v časopise Nature Photonics.

Zdroj: dailymail.co.uk.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
energia elektrina Solar panel svetlo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať