SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Nová technológia solárnych článkov umožní výrazne zvýšiť množstvo energie získanej zo svetla

0
Vedci z Austrálie a Spojených štátov premenili infračervené svetlo s nízkou energiou na svetlo s vysokou energiou, ktoré sa dá zachytiť pomocou solárnych článkov, pomocou kyslíka ako kľúčovej zložky. Tento proces umožní zefektívnenie solárnych energetických sústav, aby vyrábali viac elektriny z rovnakého množstva slnečného svetla ako v súčasnosti. Väčšina solárnych článkov je vyrobená z kremíka, ktorý nedokáže reagovať na menej energetické svetlo, napr. na svetlo blízke infračervenému žiareniu. Dnešné zariadenia a technológie preto nevyužívajú niektoré časti svetelného spektra. Jedna zo stratégií na zvýšenie účinnosti solárnych článkov je konverzia svetla. Tento proces spočíva v premene svetla s nízkou energiou na energetickejšie, viditeľnejšie svetlo, ktoré môže excitovať kremík v mnohých solárnych paneloch. „Jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zachytiť niekoľko menej energetických fotónov svetla a zlepiť ich dokopy,“ hovorí Tim Schmidt, hlavný autor štúdie. To sa dá dosiahnuť ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
energia elektrina Solar panel svetlo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať