SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Nová tepelná batéria by mohla spôsobiť revolúciu v energetickom sektore

0

Startup Electrified Thermal Solutions (ETS), ktorý je spin-off spoločnosťou Massachusettskej technickej univerzity, vyvinul revolučnú tepelnú batériu s názvom Joule Hive, ktorá má potenciál dekarbonizovať ťažký priemysel. Batéria využíva špeciálne navrhnuté šamotové tehly na vedenie elektriny a generovanie tepla pri teplotách až do 1800 °C, čo je viac ako teplota tavenia ocele (okolo 1500 °C).

Tím ETS ukladá tieto šamotové tehly do izolovanej kovovej nádoby, ktorá funguje ako tepelná batéria schopná uchovávať teplo niekoľko dní. Batériu možno potom vybiť a dodať teplo do pecí, kotlov alebo turbín. Batéria Joule Hive má vďaka nahradeniu znečisťujúcich palív, ktoré sa bežne používajú v ťažkom priemysle, potenciál znížiť znečistenie v priemyselnom sektore o polovicu. Takisto je nákladovo efektívna, s najmenej 95 % účinnosťou ukladania energie. 

ETS získala od amerického ministerstva energetiky finančné prostriedky vo výške 5 miliónov dolárov na vybudovanie a prevádzku demonštračnej batérie v komerčnom rozsahu. Tím, ktorý stojí za batériou Joule Hive, je presvedčený o jej komerčnej životaschopnosti a verí, že môže poskytovať čisté teplo pre priemyselné procesy.

Zdroj: thecooldown.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať