SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nové potreby siete IoT na príklade LoRaWAN

0
Internet vecí podľa kvalifikovaných projekcií ráta s nárastom na 50 miliárd uzlov v priebehu najbližších rokov. Tieto veci v internete (IoT – Internet of Things), uzly, senzory sa môžu uplatniť v najrôznejších oblastiach. Výrobná linka popretkávaná senzormi pomôže zvýšiť objem výroby, predlžuje a zlacňuje servisné cykly pre drahé výrobné zariadenia.  Ďalšia aplikácia IoT je sieť uzlov v inteligentnom meste Smart City, kde vytvára informačnú sieť pre inteligentnú dopravu a parkovanie v meste či bezpečnosť, prípadne sieťové pokrytie pre obyvateľov. Zaujímavé možnosti poskytuje sieť vecí aj pre prevádzkovateľov odberateľských sietí, ako sú vodárenské, elektrifikačné či plynofikačné siete. Zber údajov z nich dokáže vytvárať detailné spotrebiteľské modely o odberateľoch pre vodárne, elektrárne a plynárne a tie môžu ponúkať nové služby či optimalizované tarify pre svoje služby. Nech už sieť internetu vecí pokrýva akúkoľvek doménu využitia, musí reagovať na nové aspekty a požiadavky. Napríkl ... Zobrazit Galériu
IoT

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať