SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Novinky v Synology DSM 7.2

0

Nová verzia operačného systému Synology DiskStation Manager (DSM) 7.2  prináša významné novinky predovšetkým v oblasti zabezpečenia, zjednodušenia a zefektívnenia správy a taktiež vyšší výkon.

Synology DSM 7.2 reaguje na nové, čoraz sofistikovanejšie kybernetické hrozby, predovšetkým ransomvéru, ktorý sa snaží zašifrovať údaje na všetkých pripojených jednotkách a za rozšifrovanie si kyberkriminálnici pýtajú výkupné. Ochranu cenných údajov proti tejto hrozbe poskytujú nové zdieľané priečinky WriteOnce využívajú technológiu Write Once, Read Many (WORM). Táto funkcia umožňuje používateľom vytvárať priečinky, ktoré umožnia údaje len zapísať. Po zapísaní už nie sú povolené žiadne úpravy, vymazanie, či premenovanie súborov. Zjednodušene povedané – zapísané raz, uložené natrvalo. Pomôže to zabezpečiť integritu a nemennosť kritických údajov a účinne presadzovať zásady uchovávania údajov. Blokovanie úprav v týchto priečinkoch  môžete nastaviť buď natrvalo, alebo definované obdobie.

DSM 7.2 prináša tiež nemenné snímky v replikácii. Bezpečne sa tak uložia nemenné kópie vašich údajov, čo poskytne ďalšiu vrstvu ochrany proti neoprávneným úpravám. Táto funkcia chráni údaje pred potenciálnym ohrozením vyplývajúcich z prezradenia prihlasovacích údajov správcov.

Najúčinnejšia ochrana citlivých údajov proti zneužitiu je silné šifrovanie. Funkcia Full Volume Encryption v DSM 7.2 umožňuje používateľom šifrovať zdieľané priečinky, logické jednotky (LUN) a dáta balíčkov- Zašifrované sú chránené pred fyzickou krádežou diskov, či celého zariadenia. Synology deklaruje 48 % zvýšenie rýchlosti zápisu a čítania v porovnaní so šifrovaním zdieľaných priečinkov.

DSM 7.2 sa zameriava na posilnenie kontroly prístupu a autentifikačných mechanizmov. Dvojfaktorová autentifikácia (2FA) – dôležité bezpečnostné opatrenie, ktoré by mal každý povoliť vo všetkých svojich účtoch sa v novej verzii prísnejšie presadzuje prostredníctvom adaptívnej viacfaktorovej autentifikácie (AMFA). T

áto funkcia vyžaduje potvrdenie, keď sa k účtom správcu DSM pristupuje z nedôveryhodných externých pripojení. AMFA spúšťa nerozpoznané zariadenia, pripojenia WAN a účty správcu iba s heslom, čím poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia. Aby sa zabránilo útokom hrubou silou, DSM 7.2 predstavuje rozšírenú funkciu automatického blokovania, ktorá teraz pokrýva pripojenia SMB. Rýchlym zakázaním IP adries po niekoľkých neúspešných pokusoch o overenie táto funkcia výrazne znižuje možnosť neoprávneného prístupu.

SSD disky M.2 NVMe sa dosiaľ využívali ako rýchla vyrovnávacia pamäť pre zápis a čítanie Na podporovaných zariadeniach si používatelia v novej verzii DSM môžu flexibilne vybrať medzi zrýchlením prenosu údajov pomocou vyrovnávacej pamäte alebo vytvorením úložiska typu flash. To umožňuje rýchlejší prístup k údajom a lepší celkový výkon systému. Funkcia je podporovaná len pre SSD NVMe série Synology SNV3400/3500.

Používatelia, ktorí pracujú s veľkým objemom údajov ocenia zálohy celého systému na úrovni blokov v Hyper Backup. Táto funkcia umožňuje dvojnásobnú rýchlosť zálohovania celých systémov v porovnaní s jednotlivými úlohami. Zjednodušuje sa tiež správa zálohovania.

Na optimalizáciu procesov deduplikácie zavádza DSM 7.2 inline odstraňovanie nulových blokov. Odstránenie nulových blokov počas procesu deduplikácie údajov zvyšuje efektivitu a minimalizuje časy deduplikácie po procese. Navyše zaisťuje optimálny I/O výkon a zároveň znižuje zbytočné zápisy na SSD, čo vedie k zlepšeniu celkového výkonu systému. Deduplikácia údajov na SSD je v novej verzii DSM 7.2 rýchlejšia až o 25 %

Pridanie prognózy kapacity úložiska v Active Insight umožňuje správcom vykonávať dlhodobé plánovanie rozšírenia úložiska pre všetky ich pripojené systémy.

Rozšírená podpora protokolov služby SSO Server a klienta SSO v systéme DSM 7.2 umožňuje pohodlný prístup prostredníctvom jediného účtu bez ohľadu na použitého poskytovateľa.

Zlepšil sa aj systém uporornení. Pomocou ďalších možností konfigurácie môžete pravidlá upozornenia odladiť tak, aby bolo zaručené doručenie dôležitých správ. Upozornenie systému DSM môžete priamo integrovať do kanálov Microsoft Teams alebo skupín LINE. Kombinácia s doručovaním na báze pravidiel zaisťuje, že správnu správu dostane zodpovedajúci tím.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Synology DSM 7.2

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať