SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Nový 2D katalyzátor pomáha pri premene CO2 na palivo

0

Vedci vytvorili neobvyklú novú zliatinu, zloženú nie z dvoch, ale piatich rôznych kovov, ktorá môže pôsobiť ako katalyzátor. Nový materiál je dvojrozmerný a dokáže efektívne premieňať oxid uhličitý na oxid uhoľnatý, čo pomáha pri premene skleníkových plynov na palivá.

Zliatina patrí do triedy materiálov nazývaných dichalkogenidy prechodných kovov (TMDC), ktoré sú tvorené kombináciami prechodných kovov a chalkogénov. Mimoriadne tenké vrstvy TMDC sa v poslednom čase ukázali sľubné v množstve elektronických a optických zariadení, ale vedcov v novej štúdii zaujímalo, či by sa dali použiť aj ako katalyzátory chemických reakcií.

Tím vytvoril počítačové modely všetkých možných kombinácií prechodných kovov a chalkogénov, aby určil, ktoré z nich budú najúčinnejším katalyzátorom. Dospel k zisteniu, že to bude ten, ktorý obsahuje až päť prechodných kovov – molybdén, volfrám, vanád, niób a tantal – spolu so sírou ako chalkogénom.

Po výbere najsľubnejšieho kandidáta tím poslal dáta spolupracovníkom na Illinoiskej univerzite, aby syntetizovali zliatinu. Pri testoch sa ukázalo, že materiál dobre pracuje pri premene oxidu uhličitého na oxid uhoľnatý s frekvenciou reakčných obratov (TOF – turnover frequency – číslo vyjadrujúce, koľko katalytických cyklov prebehne na molekule katalyzátora za jednotku času) 58,3 za sekundu. To znamená, že by materiál mohol byť užitočný pri recyklácii skleníkových plynov na použiteľné uhľovodíkové palivá. Výskum bol publikovaný v časopise Advanced Materials (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202100347).

Zdroj: https://newatlas.com/

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať