SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Nový proces premieňa použité osobné ochranné prostriedky na vodu a ocot

0
Odpadové osobné ochranné prostriedky (OOP) zapĺňajú skládky a znečisťujú oceány a rieky, preto proces ich premeny na neškodné vedľajšie produkty môže predstavovať prevrat v riešení tohto problému. Roztrhané rúška, plášte, rukavice a plastové ochranné okuliare smerujú do stroja, kde sa používa horúca, tlakovaná voda a stlačený vzduch. Konečnými produktmi sú voda a kyselina octová. Proces označovaný PPE-to-liquid prebieha pri teplote 300 °C v malom prototypovom stroji v laboratóriu Aucklandskej univerzity a trvá približne hodinu. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_3}} Jeho plynné vedľajšie produkty sú kyslík a nízke koncentrácie oxidu uhličitého, ktoré možno bezpečne vypustiť. Použitá je technológia hydrotermálnej dekonštrukcie, ktorá odpad úplne zničí. Kvapalina vyrobená týmto procesom je bezpečná, inertná a môže byť znovu použitá. Ocot alebo kyselina octová sa môžu použiť na dezinfekciu a voda sa dá opätovne použiť v procese spracovania. Ide o inovatívne riešenie problému zdravotného od ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať