SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Nový proces premieňa použité osobné ochranné prostriedky na vodu a ocot

0

Odpadové osobné ochranné prostriedky (OOP) zapĺňajú skládky a znečisťujú oceány a rieky, preto proces ich premeny na neškodné vedľajšie produkty môže predstavovať prevrat v riešení tohto problému. Roztrhané rúška, plášte, rukavice a plastové ochranné okuliare smerujú do stroja, kde sa používa horúca, tlakovaná voda a stlačený vzduch. Konečnými produktmi sú voda a kyselina octová. Proces označovaný PPE-to-liquid prebieha pri teplote 300 °C v malom prototypovom stroji v laboratóriu Aucklandskej univerzity a trvá približne hodinu.

Predplatné NEXTECH 2021

Jeho plynné vedľajšie produkty sú kyslík a nízke koncentrácie oxidu uhličitého, ktoré možno bezpečne vypustiť. Použitá je technológia hydrotermálnej dekonštrukcie, ktorá odpad úplne zničí. Kvapalina vyrobená týmto procesom je bezpečná, inertná a môže byť znovu použitá. Ocot alebo kyselina octová sa môžu použiť na dezinfekciu a voda sa dá opätovne použiť v procese spracovania. Ide o inovatívne riešenie problému zdravotného odpadu súvisiaceho s COVID-19, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia označila za hrozbu pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Výskumníci vyvíjajú dve technológie – jednu pre opätovne použiteľný odpad a druhú pre odpad, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať. Tím chce teraz realizovať rozsiahlejší pilotný systém a s využitím skúseností s ním vyvinúť plnohodnotný dôkaz koncepcie. Pokiaľ ide o náklady, výskumníci už dokončili ekonomickú analýzu, ktorá ukazuje, že rozsiahly systém hydrotermálnej dekonštrukcie by mohol spracovať odpad z OOP za cenu porovnateľnú so súčasnou praxou autoklávovania (sterilizácie za vysokého tlaku a teploty) a skládkovania.

Zdroj: thebrighterside.news.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať