ANTIK ANTIK ANTIK

OSS víkend 2018 bol o trendoch v IT a otvorenosti IT riešení

Technológie
0

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice koncom októbra opäť privítala priaznivcov otvorených IT riešení. OSS víkend je podujatie s prednáškami, workshopmi a diskusiami, organizované občianskym združením Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT).

OSS víkend sa témami prednášok a workshopov pripája k úspešným európskym
aktivitám:

Linux Presentation Day– predstavenie operačného systému GNU/Linux začiatočníkom, kde si každý môže vyskúšať tento systém priamo na počítači a pýtať sa skúseného inštruktora. Väčšina ľudí ani netuší, že používajú operačný systém GNU/Linux každý deň. Linux je schovaný v telefónoch a tabletoch v podobe Androidu, ktorý sa takto stal počtom inštalácií najpoužívanejším operačným systémom. Vzdialeným príbuzným v rodine unixových operačných systémov je konkurenčný Apple iOS/macOS. Linux je tiež schovaný v operačnom systéme OpenWrt v domácich Wi-Fi smerovačoch.

EU Code Week– riešenie úloh v rôznych programovacích jazykoch, formou hry, súťaže, hackathonu alebo inak. Napríklad MicroPython je jazyk vhodný pre najmenších programátorov, spolu s ním sa používa lacný hardvér BBC Micro:bit. Deti sa takto môžu učiť informatiku prakticky a hravou formou. Python je moderný programovací jazyk vhodný pre stredoškolákov a starších. V posledných rokoch si ho prax žiada stále viac, podobne ako Java.

Cyber Security Month– október ako Mesiac kybernetickej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť nie je len záležitosťou veľkých firiem a štátu. Každý z nás by sa mal zamyslieť nad tým, ako používa počítač. Webový prehliadač je najčastejšie používaným aplikačným softvérom. Webový obsah je prezentáciou dát (v jazyku HTML), ale dnes stále viac aj vykonateľným programom (v jazyku JavaScript). A práve vykonateľný kód webového obsahu môže potenciálne najviac ohrozovať súkromie používateľa a bezpečnosť počítača. Používateľ by mal vedieť nastaviť prehliadač tak, aby sa chránil pred sledovaním, únikom dát a zneužitím počítača.

O ako otvorenosť
Program OSS víkendu sa rozbehol diskusiou o trendoch v IT a otvorenosti IT riešení, lebo O v názve OSS víkendu znamená otvorený. Dozvedeli sme sa, ako je otvorenosť zakotvená vo verejných licenciách podľa autorského práva. Licencia je súhlas autora diela udelený používateľovi na použitie diela. Verejná licencia je súhlas udelený neurčitým osobám, aj na nešpecifikovaný spôsob použitia diela. Verejná licencia je nevýhradná, bezodplatná, neodvolateľná. Ak je verejná licencia zároveň málo reštriktívna a je použitá na zverejnený zdrojový kód v programovacom jazyku, tak sa tento kód stáva otvoreným zdrojovým kódom, inými slovami bezplatným a otvoreným alebo skrátene slobodným softvérom (free software = free and open source software). GNU GPL, GNU LGPL, EUPL, Apache licencia, BSD licencia, MIT licencia sú najznámejšie verejné licencie pre softvér a Creative Commons licencie (CC-BY, CC-BY-SA a ďalšie) sú najznámejšie verejné licencie pre ostatné diela.

Otvorené dáta a otvorené API
Občianske združenie Slovensko.Digital sa venuje najmä štátnej informatizácii. Tu sa viac darí otvoreným dátam ako otvorenému softvéru. Otvorené dáta sú anonymizované strojovo spracovateľné dáta s verejnou licenciou (napr. CC-BY). Verejná správa pri svojej činnosti produkuje veľké množstvo dát a väčšina takých dát sa dá automaticky zverejňovať na webe ako otvorené dáta. Ústredným portálom verejných otvorených dát SR je data.gov.sk. Sú tam dáta triedené podľa rezortov, napríklad zo zdravotníctva, školstva, hospodárstva, financií.

Otvorené API poskytované verejnou správou je vstupnou bránou pre automatizované využitie verejných služieb. API (application programming interface) je knižnicou funkcií, protokolov a nástrojov pre programátorov. Otvorené API je API poskytované s verejnou licenciou. Zaujímavým využitím otvoreného API je komunikácia so štátom cez alternatívnu aplikáciu k ústrednému portálu verejnej správy slovensko.sk, ktorý nie je až tak ľahko použiteľný, ako by sme si želali. Štát (verejná správa) nemusí vyrábať alebo obstarávať každú aplikáciu pre používateľov. Stačí, že sprístupní API k verejnej službe a podnikatelia alebo občianski aktivisti takú aplikáciu vyrobia.

Otvorený softvér
Cieľom OSS víkendu je popularizácia otvoreného softvéru a príbuzných tém, ako aj prepájanie lokálnych komunít, IT špecialistov, IT firiem, študentov, učiteľov. Ako môže IT firma alebo programátor jednotlivec dosiahnuť zisk, keď verejná licencia je zo zákona bezodplatná, teda otvorený softvér je poskytovaný zadarmo? Tvorca softvéru často poskytuje okrem otvoreného softvéru aj doplnkové platené služby alebo predáva svoj produkt zároveň aj ako platený softvér pre veľkých používateľov (freemium = free and premium).

Členstvo v LPI
Hlavná téma OSS víkendu je otvorený softvér všeobecne a operačný systém GNU/Linux špeciálne. Linux Professional Institute (LPI) je nezisková organizácia, ktorá poskytuje certifikácie znalostí operačného systému GNU/Linux. Počas OSS víkendu mohli účastníci absolvovať papierový test za zvýhodnenú cenu. Certifikovaných IT špecialistov je na Slovensku aj v Európskej únii nedostatok. Novinkou je, že členstvo v LPI budú môcť získať už aj jednotlivci, nielen partnerské vzdelávanie organizácie a IT firmy. Podrobnosti budú zverejnené v najbližších mesiacoch.

Otvorený hardvér
Softvér by nebol užitočný, keby sme nemali hardvér, na ktorom softvér pobeží. Aj hardvér sa môže vyrábať podľa vzoru zverejneného s verejnou licenciou. Výhodou, súvisiacou so zverejnením vzoru, je nízka cena výrobku, lebo zverejnenie vzoru drží konkurenčných výrobcov pri nízkej cenovej marži. Raspberry Pi, Arduino, BBC Micro:bit a plno alternatív sú typickým otvoreným hardvérom prezentovaným na OSS víkende. 

Otvorené vzdelávanie
Hlavnou príčinou každoročného nedostatku učebníc v školách je nevhodná licenčná politika štátu pri tvorbe a tlači učebníc, spolu s príliš silnou reguláciou vzdelávacieho obsahu a vzdelávania, ktorá blokuje konkurenčné prostredie a slobodnú tvorbu. Tento problém sa dá rýchlo a elegantne vyriešiť uplatnením verejných licencií na nový vzdelávací obsah a následným zverejnením na centrálnom mieste. Ministerstvo školstva pripravuje nové Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu, ktoré by malo plniť tento účel.

Doterajšia licenčná politika pre učebnice a ostatný vzdelávací obsah využíva najmä model pasívneho autorského príjmu za použitie diela, poskytované bez verejnej licencie. Tento model vyhovuje viac vydavateľom kníh a plateného digitálneho obsahu, ale brzdí inovácie a novú tvorbu. Vhodnejší by bol model aktívneho autorského príjmu za vytvorenie diela, zverejneného na webe s verejnou licenciou, aby sa dielo šírilo rýchlejšie a používalo bez prekážok. Vydavatelia naďalej môžu poskytovať tlač papierových verzií, CD/DVD prílohy a servis pre autorov ako platenú službu (freemium). To si vyžiada otvorenie trhu s učebnicami, aby bola umožnená konkurencia, ktorá tu chýba.

Otvorenosť ako forma verejnej kontroly
Čo nie je tajné, je verejné. Čo je verejné, je zverejnené. Čo je zverejnené, má verejnú licenciu.

Otvorenosť je účinnou formou verejnej kontroly voči štátnej/verejnej moci. Centrálny register zmlúv a iné verejné registre či datasety otvorených dát každodenne prispievajú k efektivite výkonu verejnej moci a jej transparentnosti. Buďme dôslední. Do otvoreného vzdelávania patria aj študentské práce. Máme Centrálny register záverečných prác s antiplagiátorským systémom. Stačí doladiť predpisy. Kvalite vzdelávania by veľmi pomohlo, keby všetky typy povinných záverečných prác (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné, atestačné, habilitačné) aj oponentské posudky na tieto práce, boli povinne zverejňované s vhodnou verejnou licenciou. Napríklad CC-BY 4.0 alebo CC-BY-SA 4.0 pre záverečné práce, s možnosťou odlišnej licencie pre prílohy a CC-BY-NC-ND 4.0 pre oponentské posudky.

Zobrazit Galériu

Martin Šechný, SOIT

Všetky autorove články
Digital dáta online hardver softver bezpečnosť programovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať