SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Občania budú môcť komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu

Tlačové správy
0

Možnosť vybaviť si potrebnú agendu aj bez elektronického občianskeho preukazu, jednoduchšie platenie miestnych daní aj bez návštevy pošty, podpora elektronických zastupiteľstiev či práce obecných úradníkov z domu. To všetko obsahuje balík opatrení, ktorý pre lepšie zvládnutie aktuálnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 pripravilo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Všetky riešenia vznikli v spolupráci s predstaviteľmi obcí, reagujú na potreby ich zamestnancov aj obyvateľov a ponúkané sú bezplatne.

Mimoriadna podpora elektronickej komunikácie počas koronakrízy bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom informačného systému DCOM, ktorý združenie DEUS prevádzkuje. Momentálne ho využíva vyše 70 percent všetkých samospráv na Slovensku, v ktorých žije 2,25 milióna ľudí. „Všetky obce, ktoré využívajú tento informačný systém, budú môcť svojim obyvateľom doručovať dokumenty do ich digitálnej osobnej zóny v DCOM. Týka sa to aj občanov, ktorí nemajú aktivovanú schránku na slovensko.sk a nemajú ani aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku kariet. Orgány verejnej moci, vrátane miest a obcí, s nimi preto museli komunikovať papierovou cestou. V dnešnej dobe je však problémom takéto  zásielky doručiť, pričom z pohľadu ochrany verejného zdravia je nevhodné, aby si po ne ľudia chodili na poštu, čím sa zvyšuje riziko šírenia vírusu,“ hovorí výkonný riaditeľ združenia DEUS Adrián Belánik.

Vďaka tomuto opatreniu združenia DEUS odpadne nutnosť doručovať rozhodnutia v papierovej forme. Prostredníctvom osobnej zóny bude možné vyrubené miestne dane a poplatky aj uhradiť. Zamedzí sa tým nielen zbytočnému osobnému kontaktu (napríklad pri príprave papierových zásielok na obecnom úrade, či na pošte), ale napomôže aj finančnej stabilite obcí.

Združenie DEUS pri príprave balíka krízových opatrení myslelo aj na tie samosprávy, ktoré informačný systém DCOM nevyužívajú. Preto ponúklo svoj nástroj na mobilnú autentifikáciu užívateľov – Mobile ID. Vďaka nemu by mohli elektronicky komunikovať s úradmi bez použitia občianskeho preukazu a čítačky kariet všetci obyvatelia. „Týmto krokom vieme pomôcť nielen našim klientom, ale všetkým občanom, podnikateľom a samosprávam bez rozdielu. Preto sme túto ponuku predložili Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý má v kompetencii nasadiť ho na Slovensku plošne.“ vysvetľuje Adrián Belánik.

Ochrane verejného zdravia na strane zamestnancov obcí napomôže aj možnosť využiť informačný systém DCOM na akomkoľvek kompatibilnom počítači, ktorý je pripojený k internetu a to s použitím bezplatnej SMS autentifikácie. Uvedený krok umožní pracovníkom obecných úradov plnohodnotne a bezpečne pracovať z domu a vyhnúť sa tak zbytočnému osobnému kontaktu. V tomto kontexte združenie DEUS identifikovalo aj bezplatné elektronické riešenia, ktoré umožnia samosprávnym orgánom zasadať a prijímať rozhodnutia bez toho, aby sa ich predstavitelia a zamestnanci museli fyzicky stretnúť.

Ďalšie opatrenia pre samosprávy a ich obyvateľov pripravujeme. Pevne veríme, že aj vďaka nim sa nám všetkým podarí aktuálnu krízovú situáciu úspešne zvládnuť,“ dodáva Adrián Belánik.

deus

Všetky autorove články
komukacia digitalizacia obciansky preukaz obcania obec

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať