SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Office 365 kancelárske aplikácie a cloudové služby od Telekomu

0

Špeciálny projekt

Moderný dynamický štýl práce si vyžaduje nástroje, ktoré umožňujú efektívne pracovať kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Microsoft Office 365 integruje v jednom balíku najpoužívanejšie kancelárske aplikácie Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access a ďalšie s modernými cloudovými službami. Nemusíte investovať do jednorazového nákupu licencií, na mesačnej báze platíte len za to, čo využívate, a k dispozícii máte vždy aktuálnu verziu aplikácií.

Výhody cloudového riešenia

Cloudové služby umožňujú efektívnu prácu s elektronickou poštou, bezpečné ukladanie dokumentov a tímovú spoluprácu v Teams formou zdieľaných kalendárov, četovania, online mítingov, brainstormingov či spolupráce viacerých autorov pri tvorbe a revidovaní dokumentov. Každý z používateľov má k dispozícii 1 TB úložného priestoru v službe OneDrive. Exchange Online umožňuje jednoduchý́ prístup k elektronickej pošte z akéhokoľvek zariadenia a poskytuje kapacitu e‑mailovej schránky až 50 GB na jedného používateľa. Firma tak nemusí investovať do nákupu hardvéru, licencií a správy vlastných e‑mailových serverov. Súčasťou služby je aj antispamový filter. Za využívanie služby sa platí formou mesačných poplatkov podľa aktuálneho počtu používateľov.

Na rozdiel od nutnosti nákupu licencií takýto model nezaťažuje rozpočet kapitálovými výdavkami. Výhodou cloudového riešenia je aj jeho oddelenie od existujúcich informačných systémov a hardvérovej infra­štruktúry. V prípade plánovaných odstávok vnútornej siete či poruchy hardvéru používatelia mailových schránok na báze Office 365 nie sú týmito udalosťami nijako obmedzovaní. 

Telekom ako skúsený partner na implementáciu...

Hoci nasadenie cloudového riešenia Office 365 nie je zložité, hlavne pre firmy, ktoré podnikajú mimo IT a nemajú IT oddelenie, môžu byť niektoré etapy, predovšetkým migrácia z existujúcich informačných systémov pri zachovaní kontinuity, tvrdým orieškom. Aby sa nasadenie riešenia Office 365 uskutočnilo hladko a bez problémov, potrebujete skúseného partnera. To je zároveň aj vysvetlenie, že hoci službu Office 365 prevádzkuje vo svojich dátových centrách Microsoft a môžete si ju kúpiť aj priamo v jeho aplikačnom obchode, pre väčšinu firiem je výhodnejšie spoľahnúť sa na služby skúseného partnera, ako je Telekom.

Profesionálne služby realizované skúsenými technikmi vám pomôžu pri migrácii existujúcich dát a zabezpečia rýchlejšie spustenie služieb Office 365 vo vašej spoločnosti. Prax ukazuje, že za asistencie skúseného partnera je migrácia možná za pomerne krátky čas a po nej majú zamestnanci svoje dokumenty aj e-mailové schránky už v novom prostredí. V implementačnej fáze treba spravidla riešiť nielen migráciu poštových schránok z doteraz používaného riešenia, či už je to staršia verzia MS Exchange servera, alebo dokonca Gmailu, ale aj synchronizáciu objektov medzi zákazníkovým Active Directory a adresárovou službou Office 365. Len tak možno zaistiť koexistenciu in-house riešenia a Office 365.

Proces implementácie Office 365 sa začína úvodnou konzultáciou, keď špecialisti Telekomu zistia, aké nástroje zákazník používa, aké má problémy, potreby a očakávania, aby mu mohli navrhnúť riešenie na mieru. Zákazníci si počas konzultácie uvedomia potenciál cloudových služieb, keď nemusia investovať do hardvéru ani licencií a nemusia zamestnávať alebo viazať kapacity administrátorov.

Nasleduje implementácia s minimálnym obmedzením prevádzky, dodanie licencií, konfigurácia a spustenie služieb Office 365. Dôležitá fáza implementácie je zaškolenie administrátora a zamestnancov, aby dokázali naplno využiť možnosti Office 365, či už sú to najnovšie verzie kancelárskych aplikácií, mail, alebo nástroje na tímovú spoluprácu. Toto školenie sa realizuje priamo u zákazníka alebo u jeho koncových ­používateľov, napríklad v pobočke a podobne.

...aj podporu po celý čas využívania

Telekom pomáha zákazníkovi nielen počas procesu implementácie a migrácie, ale aj počas využívania služby. Doterajšie skúsenosti s Office 365 ukazujú, že lokálny administrátor, ktorý nie je IT špecialista, je schopný vykonávať bežné akcie, ako je reset hesla, založenie či vymazanie používateľa, úprava členov distribučného zoznamu a i. Komplikovanejšie úkony, ktoré napr. vyžadujú znalosti skriptovacieho jazyka PowerShell či dlhodobú komunikáciu s podporou služieb Office 365, sú delegované na partnera.

Resumé

Podľa doterajších skúseností využívanie Office 365 prináša v priemere 40 % úspory nákladov na administráciu, aktualizácie softvéru, prideľovanie úložného priestoru, zálohovanie a obnovy serverov. Úspora nákladov v porovnaní s lokálne nasadenými ekvivalentnými systémami sa pohybuje v rozsahu 30 – 50 %. Cloudové riešenie Office 365 je správny krok k digitálnej transformácii firmy.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Office 365 aplikacie Cloud Telekom

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať