CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Orangeu sa v roku 2019 podaril obrat v strategických oblastiach: zaznamenal nárast v oblasti fixných aj konvergentných služieb

Tlačové správy
0

K 31. decembru 2019 evidoval Orange 200 tisíc zákazníkov pevného internetu, či už prostredníctvom FTTH, DSL alebo fixného LTE, čo predstavuje 7-percentný medziročný nárast. Rástol aj počet zákazníkov digitálnej TV, ktorých bolo ku koncu roka už 108 tisíc, o 43 % viac ako v rovnakom období uplynulého roka. Popri významnom náraste počtu zákazníkov fixného internetu a televízie Orange zaznamenal aj nárast počtu zákazníkov využívajúcich konvergentné služby. Ten ku koncu roku 2019 prekročil 84 tisíc, čo je o 70 % viac ako v rovnakom období uplynulého roku. Orange celkovo evidoval 2,775 mil. zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 mil. predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.

 „V druhom polroku sa nám podaril zásadný obrat v kľúčových oblastiach, a to v náraste počtu zákazníkov fixných a predovšetkým konvergentných služieb. Podarilo sa nám to aj vďaka významnému zvýšeniu dostupnosti fixného internetu, či už cez technológie VDSL alebo FTTH. Ešte viac ako rastúci počet zákazníkov nás teší ich stúpajúca spokojnosť, ktorá súvisí predovšetkým s kvalitou poskytovaných služieb. Len vďaka kvalitným a férovým službám budeme môcť dosahovať také výsledky, aby sme dlhodobo prispievali k celkovému udržateľnému rastu spoločnosti.“ hodnotí uplynulý rok Federico Colom, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko.

Nielen dostupnosť internetu, ale aj digitálne zvyklosti jeho užívateľov sa podpisujú pod neustály nárast dátovej prevádzky. Aj v roku 2019 preniesli zákazníci Orangeu v mobilnej dátovej sieti o 32 % viac dát ako v roku 2018, pričom viac ako tri štvrtiny dát z celkového objemu 31,4 mil. GB bolo prenesených v 4G sieti.

Pozitívny trend v uplynulom roku  zaznamenal Orange aj v oblasti portácií zákazníkov. Počet zákazníkov, ktorí sa rozhodli preniesť si svoje číslo od iných operátorov do Orangeu, sa medziročne zvýšil na viac než 67 tisíc. Naopak, počet tých zákazníkov, ktorí prešli so svojim číslom z Orangeu k iným operátorom, klesol o 7,5 % na 83 tisíc.

Orange dosiahol výnosy vo výške 556 mil. eur

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 31. 12. 2019 vykazované podľa štandardov IFRS 15 dosiahli 556 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 %. Pod pokles celkových výnosov sa podpísal predovšetkým pokles výnosov z predaja zariadení. Tie medziročne klesli o 5 % na 124 mil. eur. Naopak, výnosy z poskytovaných služieb, ktoré Orange ako poskytovateľ telekomunikačných služieb považuje za kľúčové, sa medziročne zvýšili o takmer 1 % a dosiahli 432 mil. eur. „Aj takýto  výsledok nám dáva signál o tom, čo je pre našich zákazníkov dôležité. Našim hlavným poslaním je spájať ich s tými najlepšími digitálnymi službami a teší ma, že v tejto oblasti sa nám darí dlhodobo rásť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ.

Napriek poklesu výnosov si Orange uvedomuje dôležitosť investícií v záujme ďalšieho rastu v budúcnosti a ich objem každoročne navyšuje. V roku 2019 preinvestoval 103 mil. eur,  o 7,7 % viac ako v predchádzajúcom roku. Takmer 80 mil. eur investoval do siete, či už mobilnej alebo optickej. Prioritou bol projekt modernizácie siete s výhľadom na neskoršie nasadzovanie 5G, pričom väčšina investícií bola smerovaná práve do tohto projektu. Okrem toho sa sústredil na zvýšenie dostupnosti či už fixného alebo mobilného internetu. Fixný internet od Orangeu je momentálne najdostupnejší internet na Slovensku, prístup k nemu má už takmer 1,7 milióna domácností, pričom optická sieť od Orangeu je dostupná pre viac ako 525 tisíc domácností v 62 mestách a optická sieť od partnerov je našim zákazníkom ponúkaná v ďalších 250 tisíc domácnostiach. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2019 rozšíril Orange o 1,5 ­% na 95,5 % populácie SR. V pokrytí pribudlo 95 obcí, 4G sieť je dostupná v 141 mestách a 1 863 obciach.

Napriek rastúcim výnosom zo služieb, hodnota čistého zisku EBITDaL medziročne klesla o 1,7% na 198 miliónov eur. Jej pokles sme zaznamenali v dôsledku zvýšených nákladov na prémiový obsah. To nám však pomohlo zvýšiť komerčnú výkonnosť v oblasti pevného širokopásmového pripojenia a televízie, čo je kľúčovým predpokladom rastu v budúcnosti. Napriek celkovému poklesu čistého zisku EBITDaL, v druhom polroku 2019 zmenil svoj trend a medziročne sa zvýšil o 1,5%.

„Aj napriek nepatrnému poklesu výnosov a čistého zisku EBITDaL hodnotím rok 2019 ako úspešný, najmä fakt, že sa nám aj v čase prebiehajúcej transformácie a reorganizácie našej spoločnosti podarilo naštartovať nové aktivity a efektívne a zmysluplne alokovať investície, predovšetkým do obsahu a siete, ktoré sú prísľubom ďalšieho rastu v budúcnosti,“  uzatvára Colom.

Finančné ukazovatele (v mil. eur)

2019

2018

medziročná zmena

Celkové výnosy

556

560

-0,6  %

výnosy zo služieb

432

429

+0,7 %

výnosy zo zariadení

124

131

-5 %

CAPEX

103

96

+7,7 %

EBITDAaL

198

201

-1,7 %

Prevádzkový Cash Flow

94

105

-10,2 %

Počty zákazníkov (v tis.)

2019

2018

medziročná zmena

Zákazníci mobilných služieb

2 775

2 799

-0,9%

Zákazníci pevného internetu

200

185

+ 7 %

Zákazníci TV služieb

108

75

+ 43 %

Zákazníci konvergentných služieb

84,7

50

+ 70 %

orange

Všetky autorove články
obrat zisk Orange financie obchod sluzby operator

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať