S_03PaletteBase S_03PaletteBase S_03PaletteBase Advertisement

PC REVUE plus 11/2016

0
ČLÁNKY: Seriál: ARDUINO   V predošlej časti sme uviedli, že ak chceme používať webovú stránku, v ktorej sa nachádzajú aj obrázky, narazíme na problém nedostatku pamäte Arduina. A keďže už vieme ukladať webovú stránku na externé médium, teda na  kartu SD, na tejto karte by sa mohli nachádzať aj prípadné obrázky. A tak sme sa naučili, ako tieto obrázky spolu s webovou stránkou z karty SD vyčítať a odosielať internetovému prehliadaču. Takto sme dosiahli, že sú naše webové stránky na webovom serveri Arduina krajšie a efektnejšie. A čo keby sme chceli túto zlepšenú stránku ešte obohatiť? Nie je problém! Pamätáte sa ešte na kapitolu, keď sme merali určité analógové hodnoty snímané Arduinom a tie zobrazovali na obrazovke webového prehliadača? My k tomu dnes pribalíme aj peknú grafiku. Budeme využívať prvky jazyka AJAX (Asynchronnous JavaScript + XML), čo je nástroj na tvorbu interaktívnych stránok, ktoré umožňujú meniť svoj obsah bez potreby ich kompletného opätovného načítania zo servera.  ...
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať