ANTIK ANTIK ANTIK

PC REVUE plus 9/2016

0
ČLÁNKY: Seriál: Programujeme pre Android / XML a animácie V prvej časti článku opisujeme spôsoby prehliadania súborov XML. Najskôr definujeme súbory XML ako textové – čitateľné (human-readable) súbory, ktoré sa stali štandardom pri výmene konkretizovaného druhu informácií. Ďalej uvádzame, že Android umožňuje prehliadať (parse) súbory XML a čítať údaje, ktoré obsahujú, pomocou rozhrania XmlPullParser a jeho implementácií kXML a eXpat. Prvú časť článku uzatvárame výpisom jednoduchého algoritmu prehliadania súborov XML. V druhej časti článku konštatujeme, že animácie, ktoré ponúka Android API, sú založené na jednoduchom princípe interpolácie štartovacích (startValue) a koncových (endValue) hodnôt. V skrátenej forme sa venujeme detailom týkajúcim sa všeobecných charakteristík animácií, potomkov triedy Animator a metód triedy view.animation. Seriál: ARDUINO / Webový server na karte SD V predošlej časti sme ukázali, ako pracovať s kartou SD pripojenou k Arduinu. Naučili sme sa nájsť súbo ...
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať