SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

PLC v Smarthome - pripojenie senzorov k UniPi Axon M205

Mikrokontroléry
0
V doterajších príkladoch sme údaje zo senzorov simulovali, digitálne pomocou spínačov a analógové potenciometrom zapojeným ako delič napätia. V tomto článku ukážeme použitie reálnych senzorov, konkrétne nástenného snímača teploty a relatívnej vlhkosti 1W-TH-IB2, ktorý sa pripája cez zbernicu 1-Wire. Dizajn a konštrukcia snímača v nástennej inštalačnej krabička je prispôsobená na použitie v interiéri. Senzor sa pripája pomocou štyroch vodičov. Dva sú napájacie a dva dátové. Namerané hodnoty sú dostupné na unikátnej adrese, ktorá slúži zároveň ako identifikátor senzoru. Adresa je na štítku, ktorý je súčasťou balenia. Na 1 Wire zbernicu riadiacej jednotky UniPi Axon M205 je možné zapojiť až 15 senzorov s celkovou dĺžkou zbernice až 100 metrov. Príklad ukazuje použitie senzorov na meranie teploty a vlhkosti s UniPi Axon M205. Vo videu je ukázané komplet vytvorenie projektu v prostredí Mervis, ktoré sa dá voľne stiahnuť, aby aj začiatočníci videli, že je to jednoduché