SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Parkside PMRDA 20-Li B2 / Robotická kosačka

1

Kosačka je určená na kosenie trávnatých plôch do 1000 m² a poradí si so sklonom terénu do 25°. Výšku kosenia môžete nastaviť v rozmedzí 25 – 60 mm. Kosačku môžete ovládať pomocou panela s displejom alebo mobilnej aplikácie. Na každý deň v týždni možno nastaviť dva individuálne časy kosenia. Môžete kosiť plochu ohraničenú káblom, pričom sa dá definovať až päť sekundárnych zón, prípadne aktivovať bodové kosenie plochy, ktorá je inak nedostupná, napríklad pod záhradným nábytkom.

SAMSUNG_07M Advertisement  

Každá robotická kosačka má limit, čo sa týka výšky trávnika, s ktorým si ešte dokáže poradiť, preto ak je tráva vyššia než 7 – 8 cm, pred jej nasadením treba trávnik najskôr pokosiť klasickou kosačkou. Alfou a omegou pre bezproblémový chod je umiestnenie ohraničujúceho kábla. Z hľadiska princípu je to neviditeľný elektronický plot, ktorý kosačke vymedzuje oblasť pôsobnosti, aby sa nedostala tam, kam nemá, napríklad na chodník alebo záhony s kvetmi či zeleninou. Senzory sú umiestnené tak, že kosačka sa nezastaví pred ohraničujúcim káblom, ale čiastočne ho prejde, preto sa kábel nekladie tesne na okraj trávnika, ale vo vzdialenosti 30 cm, aby kosačka nenarážala do plota, obrubníkov či iných prekážok. V balení kosačky nájdete praktické pravítko, pomocou ktorého meriate túto vzdialenosť, 200 m zeleného kábla a 350 upevňovacích háčikov. Trávniková plocha musí byť káblom ohraničená ako jedna uzatvorená oblasť, pričom obidva konce ohraničujúceho kábla sú pomocou konektora pripojené k nabíjacej stanici. V rohoch nevytvárajte pravé uhly, ale roh rozdeľte na dva 45° uhly, pričom šikmá časť by mala byť dlhšia ako 20 cm. Kosačka sa totiž pri začiatku kosenia najskôr pohybuje po kábli tak, že ten je v strede podvozka. Vycúva z nabíjacej stanice, otočí sa o 180° a najskôr pokosí plochu nad celou dĺžkou kábla. ­Takisto keď sa potrebuje nabiť, prestane kosiť a pohybuje sa priamo, kým sa nedostane nad ohraničujúci kábel. Následne po ňom pokračuje až do nabíjacej stanice. Ideálne je, ak kábel umiestnite pod úroveň terénu, ale nie hneď. Najskôr odporúčam kábel uložiť na povrch, aby ste mohli korigovať jeho polohu. Rozstupy medzi upevňovacími kolíkmi by nemali byť dlhšie než 1 m, odporúčam ich skôr menšie. Keď budete s polohou kábla spokojní a kosačka sa po ňom dokáže vrátiť do nabíjacej stanice, je vhodné kábel umiestniť pod úroveň terénu, maximálne do hĺbky 5 cm. Stačí urobiť rýľom niekoľko centimetrov hlbokú ryhu a kábel uložiť pod povrch. Prekážky vyššie ako 10 cm nemusíte ohraničovať, kosačka sa im dokáže vyhnúť. 

Sekanie trávy zabezpečujú tri tenké nože v tvare a veľkosti žiletky. Prúd vzduchu vyvolaný rotáciou nožov posekanú trávu rozvíri a nože ju ďalej rozsekajú na drobné kúsky. Tie potom spadnú ku koreňom, kde vplyvom vlhkosti pomerne rýchlo zotlejú a fungujú ako prirodzené hnojivo. Kosačka je konštruovaná tak, že nad telesom obsahujúcim mechanické časti a elektroniku je na štyroch výkyvných pružných závesoch umiestnený vonkajší plastový kryt. Vo vnútri kosačky sú snímače magnetického poľa, ktoré snímajú polohu magnetov zabudovaných vo vonkajšom kryte. Keď sa zmení poloha krytu oproti vnútornej časti kosačky, napríklad pri náraze do prekážky, kosačka to zaregistruje, trochu cúvne a zmení smer. Jeden z magnetických snímačov deteguje otvorenie priesvitného krytu nad ovládacími prvkami a ďalší zatlačenie veľkého červeného tlačidla na núdzové zastavenie. Takáto konštrukcia s magnetickými snímačmi zároveň zabezpečuje vodotesnosť.

 Nabíjaciu stanicu pre robotickú kosačku treba umiestniť na rovný povrch blízko elektrickej zásuvky. Od napájacieho zdroja zapojeného do zásuvky vedie ku kosačke kábel s nízkym napätím, takže ak niekto, napríklad dieťa, bude manipulovať s nabíjacou stanicou, hoc aj mokrou od dažďa, nič mu nehrozí.

Keď sa kosačka dostane nad ohraničujúci kábel alebo narazí na prekážku, trochu cúvne a natočí sa o náhodný uhol. V podstate sa teda pohybuje náhodne po trávniku. Rovnako cúvne a otočí sa do iného smeru aj v prípade, ak aktuálny sklon prevyšuje povolených 25°. Dažďový senzor rozpozná silnejší dážď a kosačka sa v takom prípade vráti do nabíjacej stanice. Dá sa kúpiť aj praktická strieška, ktorá nabíjaciu stanicu prekrýva. Ak máte zavlažovací systém, mali by ste vhodne nastaviť časové plány na polievanie a kosenie, aby navzájom nekolidovali. Proti krádeži je kosačka chránená štvormiestnym PIN kódom, ktorý však môže obsahovať len číslice 1, 2, 3 a 4.

Kosačku som testoval v záhradke, kde na trávnatej ploche boli aj tri ovocné stromy. Najskôr som vybral miesto pre nabíjaciu stanicu v blízkosti záhradnej besiedky, v ktorej sú elektrické zásuvky. Žliabkom v spodnej časti nabíjacej stanice som prevliekol jeden koniec kábla a nechal asi pol metra prečnievať. Pri umiestnení stanice treba dbať na to, že úsek kábla, po ktorom bude kosačka vchádzať do stanice, musí byť priamy a v dĺžke aspoň 2 metre, lepšie viac. Na tomto úseku sa totiž stabilizuje kosačka do priameho smeru, aby bez problémov vošla do stanice a začala sa nabíjať. Ohraničujúci kábel som umiestnil tak, aby kosačka pokosila čo najväčšiu plochu aj medzi stromami. Kábel som natiahol po povrchu, pričom upevňovacie kolíky som rozmiestnil vo vzdialenosti 1 m od seba, tak ako to odporúča výrobca. V rohoch som kábel viedol šikmo a v každom ohybe o 45° bol upevňovací kolík. Kábel musí byť riadne napnutý. Toto pravidlo som úplne nedodržal a kosačka zachytila kábel v mieste, kde nebol napnutý, zhúžvala ho a presekla. Kosenie bolo okamžite prerušené, kosačka začala pípať a na displeji sa zobrazilo hlásenie o chýbajúcom signáli slučky. Opraviť pretrhnutý alebo preseknutý kábel nie je zložité, treba obidva konce odizolovať na dĺžke asi 2 cm, na jeden koniec navliecť bužírku, ktorá sa teplom zmršťuje, a spojiť spájkovaním. Následne som na spoj presunul bužírku, ktorá sa nad horiacou zápalkou zmrštila, čím sa spoj zaizoloval. Trochu som experimentoval aj s polohou kábla a premiestňoval som ho bližšie k okrajom tak, aby boli nepokosené okraje čo najtenšie. Po spresnení polohy odporúčam umiestniť kábel pod povrch. Nie je to zložité ani prácne. Rovným rýľom postupne robíte ryhu a kábel do nej vtláčate. Kosačku môžete ovládať aj z mobilnej aplikácie, ale potrebujete mať plochu, na ktorej pracuje, pokrytú signálom Wi-Fi. Síce som to vyskúšal, ale konštatujem, že v mojom prípade som to nepotreboval, pretože kosačka sa dobre ovláda aj pomocou panela s displejom. Aplikáciu využijete napríklad na nastavenie sekundárnych zón, ktoré netreba kosiť tak intenzívne. Poloha zón sa nastavuje oproti káblu.

Po dvojtýždňovom testovaní konštatujem, že kosačka funguje veľmi dobre, trávnik je rovnomerne pokosený. Začínal som s výškou kosenia 6 cm, ktorú som po pol centimetri znižoval na 4,5 cm. Podmienkou však je, aby bol dobre umiestnený ohraničujúci kábel. Musím pochváliť, že kosačka má vymeniteľnú batériu systému Team 20 V s kapacitou 4 Ah, ktorá sa používa v náradí Parkside a je bežne v predaji. Je umiestnená pod krytom so štyrmi skrutkami, takže je používateľom ľahko vymeniteľná. Keďže mám takýchto batérií 6 kusov, napadlo mi, že by som mohol kosačku používať aj tam, kde nie je elektrina. Žiaľ, takto to nefunguje. Kosačka kosí iba vtedy, ak je vo vnútri slučky so signálom. Signál generuje nabíjacia stanica, napájaná z elektrickej siete.

PLUSY, MÍNUSY:

+ Kvalita pokosenej plochy, intuitívne ovládanie, vymeniteľná batéria
- Treba starostlivo umiestniť ohraničujúci kábel

PARAMETRE:

Šírka kosenia: 22 cm, výška kosenia: 25 – 60 mm; akumulátor: 20 V/4 Ah; čas kosenia na jedno nabitie: asi 70 min, čas nabíjania: 60 min; motor: bezkefkový, max. otáčky: 3100/min, rozmery 23,2 × 41,2 × 61,1 cm, hmotnosť 9,39 kg

Cena: 399 EUR (v zľave občas 299 EUR)

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

1 komentár

MMOexp: The Twitch streamer beats Elden Ring Without Damage Of Any Kind reakcia na: Parkside PMRDA 20-Li B2 / Robotická kosačka

4.7.2024 10:07

On April 1, Twitch streamer Seki made an impressive performance from FromSoftware's Elden Ring. After many attempts and hours of practice Seki became an expert and completed what appeared to be world's first recorded no-hit/no-damage run on Elden Ring.

Seki's no-hit/no damage run took just under 3 hours to complete and was done live on stream and he posted an image of his victory shortly afterwards on Twitter with a giddy announcement of the victory. On Twitter, Seki said that his incredible run was "world's first." Some have questioned the validity of this claim and pointed to a previous run of streamer GinoMachino from the 13th of March. While GinoMachino was able to complete Elden Ring without taking any hits, that run is far from what Seki achieved.

"No-Hit/No Damage" is more difficult than a regular no-hit runner since the player cannot suffer any kind of environmental damage like poison, fall damage etc," Seki explained to MMOexp. "This creates a challenge for the run since I don't have access to buffs like Red-Feathered Bladesword that can boost my damage output if I had low health."

This means Seki is required to stay clear of any type of injury, whether big or small, during the entire run. Consider how many times you've played Elden Ring and accidentally fell and sustained some fall injuries or gotten poisoned in a swamp. If something similar happens for Seki during his run, he'll need to start from scratch. This can turn a difficult and challenging sport into an even more difficult challenge to take on.

The excitement of watching the run go off is wild. Being able to watch someone complete Elden Ring in under 3 hours without their health bar ever going down is very interesting even if you (like me) don't have any interest in FromSoftware games as well as Elden Ring. (There is one point during the course when Seki wears a unique talisman that boosts his damage and health. The moment he puts it on the health bar of his character expands and it appears as if Seki has been hit however, this is simply the way it works.)

Based on the streamster who has done similar no-hit runs in different FromSoftware games, including Sekiro the game, he logged more than 130 hours just trying to achieve this no-hit, no-damage run. This involved planning, practicing as well as countless attempts. In terms of the gear Seki is using to beat Elden Ring without taking any harm, it's a standard kit with a fan favorite moonveil katana.

"I use a dexterity/intelligence build. My primary weapon is the Moonveil Katana," explained Seki. He also employs the spell known as Rock Sling to help to eliminate mobs within certain areas within the game. Sometimes, with a run like this, you discover that a particular and unusual aspect of the game is the most difficult thing to tackle, such as a random section filled with toxic enemies or something similar to that. But Seki explained to me that poetically, the hardest part of the entire race was towards the end.

"The most difficult part of the entire run for me is the last boss, Elden Beast," Seki said. Seki."It comes with a particular move that is infamously inexcusable: Elden Stars. One of the only ways to possibly avoid it is to slam him with a hammer as he casts the spell. It took many hours of precise practice and training in order to perform the spell correctly."So Seki sometimes wouldn't fail at a race until the very end of the game, even though he'd been basically playing an excellent game up to that point. And if the boss hit him or did any damage to him at all, he'd have to restart the whole thing.

After pulling off an amazing feat, many might want to rest and take a break. Maybe play the game normally and unwind a bit. However, that's not what Seki has in mind. Seki told me it's his plan to start working on pulling off an "All Remembrances No-Hit" run which he says is a "true challenge of the mind." Seki is also excited about the ever-growing speedrunning and hitless running community that is Elden Ring."I would love to see the hitless community unite to invent new strategies to beat the game."Meanwhile many other folks are still trying to just beat the first boss in Elden Ring.
Buy cheapest Elden Ring Runes from MMOexp.com.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať