SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Peter Vrbičan: Migrácia dát do public cloudu si vyžaduje dobre plánovanú a presnú stratégiu

Technológie
0

Špeciálny projekt

Peter Vrbičan je v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) na pozícii Cloud Architect známy aj ako cloudový evanjelista. Venuje sa návrhom architektúr v cloudovom prostredí a taktiež cloudovým konzultáciám. Celý IT trh prechádza transformáciou, pričom práve cloudové riešenia sú oblasťou, v ktorej sa nachádza. Peter Vrbičan nám porozprával, ako prebiehajúca migrácia do verejného cloudu a čo všetko má ako Cloud Architect na starosti.

Aká bola vaša cesta do sveta IT?

Vyštudoval som aplikovanú informatiku na Technickej univerzite v Košiciach. Štúdium v ​​​​​​​​​​​​​anglickom jazyku zahŕňa prieniky medzi IT svetom, čiastočne aj manažmentom, elektrotechnikou a telekomunikačnými technológiami. Dôraz bol však primárne kladený na IT oblasť. Počas školy som začal pracovať v  DT ITSO SK na čiastočný úväzok, kde som postupne začínal s prácou na cloudoch. V tom čase to boli interné cloudy, no postupne sa to preklápalo aj do verejného sektora či hybridných cloudových riešení. Moja cesta k profesii architekta v IT zahŕňa pôsobenie na niekoľkých pozíciách. Bol som napríklad aj Solution Designer a neskôr Cloud Developer, a mojou prácou bolo pomáhať navrhovať a implementovať jednotlivé riešenia.

Čomu presne sa v DT ITSO SK venujete?

Projekty, na ktorých pracujem, sú väčšinou dlhodobé. Moja pracovná náplň je úzko spojená s projektom. Častokrát robím konzultácie od úvodnej fázy projektu až po tzv. „cuttover“, spustí sa projekt po úplne úspešnej migrácii, alebo sa spustí nový produkt v cloudovom prostredí. Počas celého zaistenia projektu, robím aj návrhy architektúr, následne ich recenziu podľa tzv. „well-architected“ princípov, ktoré máme v cloudovom svete. Taktiež organizujem aj interné workshopy, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečenie a akcelerácia adaptácie na nové cloudové služby.

Priblížte nám prosím cloud migráciu, čo si pod tým máme predstaviť?

Cloudová migrácia je proces, v rámci ktorého sa presúvajú dáta, aplikácie alebo aj konkrétne biznisové riešenia do cloudového prostredia. Taktiež to môže byť aj medzi jednotlivými cloudami. Najčastejšie, keď sa spomína migrácia do cloudu, ide o presun z „On-premises”(servery dáta centier, ktoré zákazník vlastní alebo si ich prenajímajú, pozn. red.) do zdieľaného cloudu, v ktorom sa nachádza hardvérová infraštruktúra daného poskytovateľa cloudu.

Ako to v realite prebieha?

Pre jednoduché vysvetlenie uvediem príklad toho, keď si zo svojho mobilného telefónu alebo počítača jednoducho uložíme dáta, súbory ako fotografie, dokumenty do cloudového prostredia. Tieto súbory potom máme dostupné z ktoréhokoľvek miesta. Mám ešte jeden jednoduchší príklad, aby som si vedel predstaviť aj laik. Pri výmene starého telefónu za nový sa aplikujú podobné kroky ako pri cloudovej migrácii. Zahŕňa to prípravu a prieskum, možnosti, následne je to zakúpenie vyhovujúceho produktu, potom nasleduje presun dát zo starého zariadenia na nové. Po preverení úspešného presunu sa môže odstaviť z prevádzky. Presne aj tieto kroky sú použité v migrácii, aj keď pri migrácii do public cloudu sú samozrejme tieto kroky komplikovanejšie. Rád by som ešte spomenul, že najdôležitejšia je prípravná fáza a samotné nastavenie stratégie.

Prečo je práve migrácia jeden z konečných procesov?

Je dôležité vedieť vyhodnotiť, o aký typ migrácie pôjde a či je vôbec realizovateľná. Je potrebné vedieť si zadefinovať výsledné očakávania a správne naplánovať. Keďže ide o systémy, ktoré musia byť krátko v nepretržitej prevádzke, nemôžeme si pri nich dovoliť žiadny systémový výpadok. Predstavme si to veľmi jednoducho. Chceme si kúpiť letenku a systém momentálne migruje. Neviem teda urobiť zmeny ani si letenku zaplatiť. Vznikol by tak veľký problém, ktorý mal dopad hlavne na koncových zákazníkov. Toto je dôvod, prečo sa tieto veci musia plánovať dopredu. Správnou prípravou predídeme poruche v rámci migrácie.

Kto prichádza so samotnou stratégiou cloudového riešenia? Prinášate ju alebo ju navrhujete na mieru?

Vo všeobecnosti máme zaužívané overené stratégie a princípy, ktoré v rámci migrácie využívame. Ich výber a prispôsobenie zákazníkov na mieru vám však prinesie už v úvodných krokoch migrácie. V prvotnej fáze tzv. “assessment” sa posudzujú dostupné možnosti, taktiež sa tu zákazník oboznamuje s možnými riešeniami, prezentujú sa mu benefity a zahŕňa aj úvodnú analýzu. Práve táto analýza, ktorá sa nachádza počas „discovery session“ pomáha odraziť sa, ide o preskúmanie súčasnej infraštruktúry a existujúceho riešenia. Taktiež vyhodnocujeme dáta aké chceme zmigrovať a akú si treba bezpečnosť. Zvažujeme tu rôzne požiadavky zo strany zákazníka a produktu, ktorý bude migrovať. Ďalej si zákazník musí vybrať preferované riešenie. Samotný výber úzko súvisí aj so spojenými nákladmi, takže sa musí pripraviť predbežná kalkulácia nákladov.

Ďalšou fázou je plánovanie, v ktorej sa realizuje niekoľko aktivít, ktoré súvisia s prípravou samotnej migrácie. Nasleduje identifikácia existujúcich znalostí na strane zákazníka. Toto je jeden z veľmi dôležitých krokov, keďže cloudové technológie sú pomerne nové, musíme mať dostatočné zručnosti aj na strane zákazníka. Nemôže to byť celé riadené a vykonávané len zo strany poskytovateľa podpory, resp. architekta, ktorý zabezpečuje danú migráciu. Keďže navrhujeme na strane cloudového dodávateľa, musíme v tomto kroku vedieť tieto znalosti na strane zákazníka identifikovať, a ak tam nie sú, tak je potrebné zabezpečiť tieto zručnosti zákazníka nadobudol.

Aká je motivácia pri prechode na cloudové riešenia?

Migrácie v cloudoch sú častokrát poháňané práve výmenou často starého hardvéru a je potrebné urobiť refresh. Vzniká tak priestor na optimalizáciu či úsporu finančných prostriedkov, ktoré ponúkajú práve cloudové riešenia.

Ako dlho trvajú tieto migračné procesy?

Častokrát to nie je vec, ktorá sa udeje zo dňa na deň. ide o niekoľko mesačných procesov Keď už je migrácia na samotnom konci, vždy je ešte priestor pre optimalizáciu. Je to taký bežný cyklus, kde sa stále niečo urobí a navrhne sa revízia, alebo kontrola, preverí sa, ak je potrebné, aby sa opäť podarilo obnoviť. Tieto cykly však už bežia v samotnom oblaku.

Prinášajú cloudové riešenia benefity? Komu ich odporúčate?

Z môjho pohľadu je cloudové riešenie ozaj pre každého. Jeden z TOP benefitov, na základe ktorých sa mal rozhodnúť, je redukcia nákladov. Tu je s najväčšou pravdepodobnosťou istá, že bude lacnejšia, keď si firma prenajíma celú infraštruktúru. Tieto prenájmy taktiež nie sú veľmi flexibilné a často je to záväzok, ktorý sa nedá len tak brániť. Na rozdiel od toho si v cloude môžem vymeniť model fungovania a optimalizovať svoje náklady takmer zo dňa na deň. Samotné cloudy ponúkajú návrhy ako vylepšiť a ušetriť na daných riešenia.

Ďalším benefitom je tzv. „Schopnosť rýchlo obnoviť svoju prevádzku, ak dôjde k narušeniu alebo narušeniu. Častokrát sa to deje napríklad v prípade rôznych hackerských útokov, výpadkov elektriny a podobne. Samozrejme cloudový poskytovateľ ponúka lepšie možnosti služieb.

Musí zákazníka pri prechode na cloudové riešenia zdolať nejaké výzvy?

Z môjho pohľadu je najlepší používateľ, ktorý potrebuje mať určitú úroveň znalostí. Či už sú to manažérske zručnosti, aby zvládli samotnú migráciu, alebo aj vedomosti samotných zamestnancov, ktorí sa starajú o dané riešenie. Musíme si byť istí, že sa všetci správne zaškolili, naučili sa kontrolovať a spravovať jednotlivé služby v cloude.

Zaznamenala spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions v tejto oblasti úspechu?

V tejto oblasti zaznamenávame výrazné úspechy. Začali sme veľmi efektívne adoptovať verejné cloudy a ich služby. Minulý, aj tento rok, bol u nás veľmi úspešný projekt, ktorého som súčasťou. V rámci tohto projektu som urobil celkovú podporu z pohľadu architektúry pre jednotlivých zákazníkov, resp. ich aplikácie, ktoré boli súčasťou tejto aplikácie, ktorej názov je Kickstarter. Bola to spolupráca s poskytovateľom verejného cloudu Amazon Web Services (AWS) a externá konzultantská firma Cloudreach. Bola to súhra viacerých častí - našej, teda zo strany DT ITSO SK , expertov od poskytovateľov a taktiež externých konzultantov. Patrí to k jednému z veľmi úspešných projektov spoločnosti. Práve takáto spolupráca, kedy môžeme pracovať s externistami, vedú k výsledkom.

Aká je podľa vás budúcnosť týchto riešení?

Osobne v tom vidím veľký potenciál. Každým dňom pribúdajú nové služby aj vylepšenia v cloudovom prostredí. Určite je veľkým prínosom mať kontakt s týmto svetom. Myslím si, že vždy sa nájde produkt, ktorý by vedel osloviť konkrétneho zákazníka. Cesty zákaznikov ku cloudom sú ešte len v začiatkoch, avšak v priebehu nasledujúcich rokov sa nimi budú zákazníci určite venovať viac.
 

Zobrazit Galériu

DT ITSO SK

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať