SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Pirátstvo ostáva pre televízie aj naďalej vážnym problémom

Tlačové správy
0

Pomohlo by efektívnejšie rozhodovanie súdov a vyššia citlivosť verejnosti.

  • Porušovanie autorských a licenčných práv je aj naďalej vážnym problémom.
  • Slovenské súdy sú v otázke ochrany autorských práv stále málo efektívne.
  • Na prijatie účinných postupov potrebujeme edukáciu o základných mechanizmoch fungovania autorských práv.
  • Šírenie televíznych programov s vysporiadaným obsahom je pozitívnym krokom.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Podľa medializovaných informácií skupina Prima pripravuje štart niekoľkých televíznych kanálov pre slovenských divákov. Na základe výzvy ČT došlo k stiahnutiu športového kanála z ponúk slovenských operátorov.

Postup niektorých vysielateľov z Českej republiky, ktorí sa podobne ako TV Markíza a TV Nova rozhodli pre nápravu nezákonného stavu, ktorý bol na slovenskom trhu niekoľko rokov prehliadaný, hodnotíme veľmi pozitívne“, reaguje Lucia Tandlich, riaditeľka Právneho oddelenia TV Markíza.

Naďalej však upozorňuje, že problém šírenia nelegálneho audiovizuálneho obsahu nie je týmto spôsobom ani zďaleka pokrytý. „Televízny obsah predstavuje takmer polovicu všetkého pirátskeho obsahu v EÚ. Ide o jedno z najzásadnejších zistení, ktoré priniesla štúdia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ohľadom vývoja pirátstva v roku 2023.“

V zmysle uvedenej štúdie sa mení spôsob, ako sa užívatelia dostávajú k nelegálnemu obsahu – klasické torrenty a online úložiská ustupujú do úzadia a viac ako 95 % prípadov televízneho pirátstva sa aktuálne uskutočňuje streamovaním, teda cez služby, ktoré umožňujú priame prehrávanie seriálov či zábavných programov.

Odborník na autorské právo Radoslav Kutaš vysvetľuje, že v prípade nelegálneho streamovania sú právne predpisy jasnejšie, než tomu bolo v minulosti pri boji proti nelegálnym úložiskám.

V zákone o mediálnych službách je ustanovené, že každá domáca audiovizuálna mediálna služba na požiadanie musí byť autorizovaná. To je jeden zo spôsobov, ako sa brániť proti domácim streamovacím službám, ak profitujú z pirátstva. Zároveň proti takýmto službám z Česka alebo iného štátu EÚ je možné podávať námietky prostredníctvom Rady pre mediálne služby. Vo všeobecnosti tak existuje v rámci EÚ systém spolupráce medzi regulátormi, ktorý sa týka streamovacích služieb.“

Problém však podľa Kutaša nastáva pri vymáhaní pravidiel, osobitne ak služba pochádza z priestoru mimo EÚ alebo má inak nejasné pozadie.

„Autorský zákon na Slovensku poskytuje vysokú právnu ochranu aj televíznym vysielateľom. To, čo identifikujeme ako najzásadnejší problém efektívnej ochrany našich práv, je stále nízka vymožiteľnosť práva. Predovšetkým civilné spory stále trvajú roky a bohužiaľ musíme konštatovať, že zatiaľ ani špecializácia súdov neprispela k väčšej efektívnosti ochrany legálneho obsahu pred pirátstvom. Vnímame tiež stále slabé povedomie verejnosti o škodlivosti pirátstva či nedostatočnú citlivosť verejnosti na to, že pirátstvo je nemorálne.“

Cieľom televíznych vysielateľov ako domácich výrobcov lokálneho obsahu nie je brániť dostupnosti obsahu, práve naopak, uvádza predseda predstavenstva ATVS Peter Gažík. Pripomína, že pirátstvo nepoškodzuje len vysielateľov, ale v konečnom dôsledku samotných divákov a diváčky.

„Našim divákom chceme prinášať lokálny obsah, ktorý je veľmi populárny. Ak ho však diváci a diváčky chcú, tak je potrebné vnímať, že niečo stojí. A rovnaký princíp platí aj pre globálny obsah a jeho lokalizáciu. Napríklad ide o dabing. Ak sa film z kina dostane pirátsky na YouTube, neškodí to len americkému štúdiu, ale aj lokálnemu distributérovi, ktorému neostane na podporu domácej tvorby. Mnohí na Slovensku apelujú na preferovanie lokálnych výrobkov a domácich výrobcov ako znaku národnej hrdosti. Ak s tým súhlasíme, tak pirátstvo v oblasti audiovizuálnej produkcie by na Slovensku vlastne nemalo existovať.“

Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať