SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Plávajúce solárne panely by mohli zabrániť výstavbe nových priehrad

Technológie
0

Analýza, ktorá porovnávala výhody plávajúcich solárnych panelov s efektivitou priehrad, zistila, že solárne panely by mohli vylúčiť potrebu výstavby ďalších priehrad. Štúdia sa zamerala na Afriku, kde sa predpokladá, že dopyt po elektrine sa do roku 2050 strojnásobí. Štúdia zistila, že plávajúce solárne panely alebo plávajúca fotovoltika sú pri poskytovaní energie účinnejšie ako solárne panely na pevnine. Voda pomáha udržiavať panely chladnými, takže fungujú pri optimálnej teplote.

Plávajúce panely môžu fungovať aj na existujúcej infraštruktúre vodnej priehrady a dodávať elektrinu do siete. Výskumníci skúmali vplyv plávajúcej fotovoltiky na energetický systém Afriky, pričom zisťovali, ako ovplyvní výrobu energie, ochranu životného prostredia, poľnohospodárstvo a hospodársky rozvoj. Dospeli k záveru, že keby Afrika vo veľkej miere zaviedla plávajúce solárne panely, mohli by vyrábať od 20 % do 100 % energie vyrobenej plánovanými vodnými priehradami.

V článku uverejnenom v časopise Nature Energy sa uvádza, že hoci sa plávajúca fotovoltika stáva cenovo konkurencieschopnou, o jej sociálnych a environmentálnych účinkoch sa stále diskutuje. Na druhej strane rozvojové ekonomiky predpokladajú v nasledujúcom desaťročí výstavbu mnohých priehrad, čo bude mať dlhodobé sociálne a environmentálne dôsledky.

Vodné priehrady majú aj svoje nevýhody vrátane nespoľahlivosti počas sucha spôsobeného zvyšujúcimi sa teplotami. Môžu takisto poškodiť životné prostredie tým, že spôsobia úhyn rýb, ich úplné vyhynutie a stratu lesov, mokradí a poľnohospodárskej pôdy. Plávajúce solárne panely sa napriek narušeniu rybolovu považujú za lepšiu alternatívu k rozsiahlej výstavbe priehrad, pretože majú menší negatívny vplyv na komunity a životné prostredie a sú lacnejším a čistejším zdrojom energie.

Zdroj: thecooldown.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať