ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Pochopenie bunkového vedomia môže priniesť revolúciu v bunkovom bioinžinierstve

0

Vedci tvrdia, že každá bunka vo vašom tele môže byť vedomá. To by mohlo prepísať všetko, čo vieme o evolúcii človeka. Podľa evolučného biológa Williama B. Millera bunky nie sú pasívne roboty, ale vedomé entity, ktoré medzi sebou komunikujú a spolupracujú. V nedávnom článku uverejnenom v časopise Progress in Biophysics and Molecular Biology Miller tvrdí, že bunkové vedomie bolo hnacím motorom evolúcie života a je dôvodom existencie celého života.

Bunky síce nemajú také zložité myšlienky a pocity ako ľudia, ale prejavujú istú formu vedomia, pretože dokážu prijímať údaje z prostredia, analyzovať ich a na ich základe prijímať rozhodnutia. Bunky tiež vytvárajú kolónie a zapájajú sa do riešenia problémov a rozhodovania, čo sú prvky vedomia.

Toto pochopenie bunkového vedomia by mohlo priniesť revolúciu v bunkovom bioinžinierstve a viesť k pokroku v regenerácii tkanív a liečbe chorôb. Mohlo by tiež poskytnúť pohľad na vývoj zložitých organizmov a koevolúciu človeka a jeho mikrobiómu. Nie všetci vedci sú však presvedčení, že bunky sú vedomé, pretože je ťažké definovať vedomie a priradiť ho k bunkovému správaniu.

Napriek tejto skepse vedci skúmajú reakcie a komunikáciu buniek, aby lepšie pochopili ich schopnosti. Miller sa domnieva, že odpor proti označovaniu buniek za vedomé pramení skôr z porovnávania ich vedomia s vedomím ľudí, než z ocenenia jednoduchšej, elementárnejšej formy poznávania, ktorú bunky majú. Pochopenie bunkového vedomia má potenciál zmeniť náš prístup k biológii a rozšíriť naše poznatky o základných životných procesoch.

Zdroj: popularmechanics.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať