SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Po COVID-19 zasiahla IT firmy aj ruská invázia. Výsledky ankety Čo chcú IT-čkári 2022.

Tlačové správy
0

Po skončení COVID-19 a nastolení tzv. nového normálu mnohí očakávali obdobie pokoja a rastu. Príšla však Ruská invázia na Ukrajinu a s ňou spojený útek miliónov Ukrajincov. Následovala energetická kríza, ktorá zasiahla aj slovenské IT firmy a ľudí v nich.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Vojna na Ukrajine spôsobila obrovské utrpenie obyvateľov v regióne. V čase konania ankety, 8 mesiacov od začiatku ruskej invázie, sme sa ľudí v IT sektore pýtali, aký vplyv mala vojna Ukrajine na ich prácu, zamestnávateľa a ich psychický stav. 


O ankete

Kompletnú anketu vyplnilo 678 respondentov/iek pôsobiacich v IT oblasti. 

Najčastejšími profesiami boli: IT developer (38%), IT Tester (7%), IT Manažér (7%), IT Architekt (6%), IT konzultant (5%), IT projektový manažér (5%) a iné – napr. viacero rolí v jednej, riaditeľské a líderské pozície či IT vyučujúci atp. (8%)

Geograficky anketa zachytila ľudí vo všetkých krajoch Slovenska (BA kraj 45%, KE kraj 13%, ZA kraj 10%, PO kraj  6%, TT kraj 6%, NR a TN kraj 6%, BB kraj 2% ) a aj IT-čkárov v Českej Republike (4%) a ďalších krajinách (2%).

Anketu vyplnilo 18% žien a 82% mužov. Z hľadiska veku až 82% opýtaných malo medzi 25 a 45 rokov. Vzdelanostne 79% malo absolvovaný minimálne 1.stupeň vysokoškolského štúdia. 


V tejto časti sa dozviete, že:

  • až 72% respondentov odpovedalo, že ich firma nejakým spôsobom reagovala na vojnovú situáciu na Ukrajine,
  • ako vnímali ľudia vojnu na Ukrajine (výber z odpovedí),
  • s vojnou na Ukrajine sa psychický stav (motivácia, sústredenie, spánok) zhoršil u 45% a 48% sa nezmenilo s vojnou nič,
  • 24% firiem sa zapojilo do finančnej zbierky na pomoc Ukrajine.

 

Takmer na polovicu IT-čkárov má vojna negatívny dopad

S vojnou na Ukrajine sa psychický stav (motivácia, sústredenie, spánok) zhoršil u 45% IT-čkárov. Výrazné zhoršenie pocítilo 5% respondentov. U zhruba polovice IT-čkárov vojna na ukrajine nezmenila nič (48%) a 6%túto udalosť vôbec nevníma.

Po COVID-19 zasiahla IT firmy aj ruská invázia. Výsledky ankety Čo chcú IT-čkári 2022. 3

Ľudia vnímali strach a neistou (výber z odpovedí)

Čo sa týka dojmov a pocitov respondentov, je možné odpovede rozdeliť na 4 oblasti: 

Strach, neistota a úzkosť

Prvá časť vníma najsilnejšie strach, neistotu či úzkosť a obavy. S nimi bola spojená, najmä zo začiatku konfliktu, aj nižšia motivácia do práce. Spomínali častejšie sledovanie správ a ustarostenosť nad budúcnosťou z hľadiska bezpečnosti a budúceho politického a ekonomického vývoja v krajine.

Neustále som nad ním rozmýšľala aj v pracovnej dobe. Práca pre mňa nachvíľu stratila zmysel v porovnaní s hrôzami vo svete,  spomína IT konzultantka z Bratislavy.

V úvode vojny som sa poriadne nevedel sústrediť na prácu. Rovnako to je aj keď sa udeje niečo čo by mohlo viesť k eskalácií konfliktu,” píše Java developer z BB kraja.

Do ankety sa zapojilo aj niekoľko Ukrajincov: Keďže som Ukrajinec, od začiatku vojny sa každý deň bojím o rodinu a priateľov, zdieľa svoje obavy ukrajinský developer v KE kraji.

Snaha nevnímať realitu

Druhá časť sa snaží nepridávať si stres. Filtruje informácie spojené s vojnou a sústredí sa na denné fungovanie s cieľom nezahltiť sa negativitou.
Nezaoberám sa tým veľmi takže to nemá na mňa vplyv. Pribudlo zopár Ukrajinských kolegov, ktorí sa presťahovali na Slovensko,” píše junior IT testerka z Košického kraja.

Ďalšia IT špecialistka z okolia Žiliny sa snaží držať si nadhľad: “Vojna je vojna. Je to veľmi ťažké, pre tých, ktorých sa to dotklo, ale ak človek chce fungovať normálne, musí nejak potláčať problémy okolo seba […] ak sa človek nechce v dnešnej dobe zblázniť, musí byť tak trošku “ignorant” :)”

Spájajú si situáciu s prácou

Tretí druh odpovedí sa zameriaval dopady vo firme ovplyvnené súvisiacou geopolitckou a ekonomickou krízou. Niektoré firmy začali šetriť, zastavili nábor, pripravujú sa na redukciu personálu. 

Senior IT tester pôsobiaci v Rakúsku popisuje reakciu firmy: “Začali sa projekty optimalizácie nákladov a projektov s cieľom prežiť krízu, takže môžeme očakávať redukcie projektov a zamestnancov.”

Projektová manažérka z BA kraja uviedla, že: “Je to riziko pre všetky prebiehajúce projekty na území SR, ak by sa to rozšírilo do SR, nakoľko už sme vojnová zóna neoficiálne od jari 2022.”

Odchod ďaleko

Posledná, malá skupina niekoľkých jednotlivcov aktívne premýšľa nad relokáciou z krajiny: Python developer z BA kraja: “Venujem netriviálny čas zabezpečeniu majetku a možnosti rýchleho presunu v prípade rozšírenia konfliktu vrátane vybavenia dvojitého občianstva mimo EÚ.”

Na konflikt reagovala väčšina firiem

Až 72% respondentov odpovedalo, že ich firma nejakým spôsobom reagovala na vojnovú situáciu na Ukrajine. Najčastejšie sa firmy zapojili do finančnej zbierky na pomoc Ukrajine (24%) a do dobrovoľníckej pomoci, do ktorej sa zapojilo 19% firiem. Podľa 14% respondentov ich firma ukončila aktivity v Ruskej Federácii. 

Po COVID-19 zasiahla IT firmy aj ruská invázia. Výsledky ankety Čo chcú IT-čkári 2022. 5

IT tester pracujúci pre rakúskeho klienta píše, že konflikt mal negatívny dopad: “Začali sa projekty optimalizácie nákladov a projektov s cieľom prežiť krízu”. Iné IT firmy zamestnali utečencov z Ukrajiny, dokonca sa našli aj také, ktoré prichýlili Ukrajincov: “Ubytovali sme Ukrajinskú rodinu vo firemnom byte”. 

Firmy, ktoré podnikali v Rusku alebo tu mali časť svojich aktivít premýšľali nad odchodom z ruskej oblasti: “Firma pomáha ukrajinským kolegom aj finančne a zvažuje odchod z Ruska.”

Ako vidno z dát i slovných  odpovedí, reakcie na vojnový konflikt sa u jednotlivcov veľmi líšia. Od februára 2022 však firmy aj ľudia nutne fungujú v inom režime ako dovtedy. Sme zasiahnutí negatívnymi zmenami, ktorých zvládanie si vyžaduje množstvo energie a prostriedkov zo strany osôb i organizácií. Aj keď nie na všetkých majú udalosti rovnaký dopad. Jedno nás však spája – smútok nad tragédiou, súcit s obeťami a túžba, aby sa konflikt čo najskôr skončil.


O ankete

Piateho ročníka „Čo chcú IT-čkári”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 678 ľudí pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2022 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako IT-čkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na anketa@robime.it

Viac o ankete a výsledky predošlých ročníkov: Čo chcú IT-čkári?

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit | LinkedIn skupina len pre IT-čkárov |Discord 

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť. 

robime.it

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať