CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ustálený nový normál – na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety.

Tlačové správy
0

Po uvoľnení pandemických opatrení mnohí očakávali návrat späť do kancelárií. V tejto časti sa budeme venovať aktuálnemu, poCOVIDovému, nastaveniu fungovanie firiem a home officu. Stal sa home office už samozrejmosťou alebo si ho musia IT-čkári vydupať? Priniesol však so sebou aj vyššiu efektivitu?

SAMSUNG 042024 Advertisement

V tejto časti sa dozviete: 

  • 59% IT-čkárov využíva kancelárie na dobrovoľnej báze
  • Pre 70% IT-čkárov by zrušenie remote neznamenalo odchod z práce
  • 19% IT-čkárov pociťuje zhoršenie dôvery v tímoch 

predchádzajúcej časti sme sa venovali dopadom konfliktu na Ukrajine na IT-čkárov a IT firmy. 

IT-čkári viac pracujú z domu, ale kancelárie nezavrhli 

Takmer 40% z respondentov pracuje výlučne z domu. Oproti minulému roku (61%) sa teda časť IT-čkárov vrátila späť do kancelárií. Na popularite naberá kombinácia chodenia do kancelárie raz (15%) alebo dvakrát (12%) do týždňa. 

Viac ako 7% IT-čkárov využíva rôzne iné typy modelov ako napríklad raz do mesiaca / raz za 2 týždne pracuje v kancelárii, alebo chodia podľa potreby. ”Do kancelárie chodím len na dlhšie strategické stretnutia” – odpovedá IT manažér. IT konzultant z Bratislavy: “Máme home office neoficiálne 5 dní do mesiaca, ale podľa potreby sa dá aj viac. Máme na to systém na evidenciu a schvaľovanie”

Pracovať len z kancelárie si želá 3% IT-čkárov, pričom takýto model aktuálne využíva 11% z nich, tak ako tomu bolo aj v roku 2021.

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 3

Ak si IT-čkári nemusia vyberať, preferujú voľnosť, odpovedá IT developer: “Office tak v priemere 2-4 x za mesiac, respektíve sloboda a voľnosť v rozhodovaní, bez nutnosti plánovania.”

Aj po skončení pandemických opatrení a väčšej voľnosti sa všetci IT-čkári nevrátili do kancelárií. Kým v roku 2020 chcelo pracovať “iba z domu” 21%, v roku 2021 to bolo 25% a aktuálne by chcelo iba z domu pracovať 29%. 

Želaný stav častokrát nie je naplnený kvôli rôznym pravidlám vo firmách, viď nasledujúci graf.

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 5

Hromadný návrat do kancelárií sa nekoná ani po skončení pandémie

Aktuálne plne remote pracuje takmer tretina (32%) IT-čkárov a ďalších 31% začalo ešte viac pracovať z domu, pričom im tento stav vyhovuje. 15% respondentov hlási návrat do kancelárie, ktorý im vyhovuje. 

Stále však väčšina (59%) firiem funguje na flexibilite: “Máme možnosť zvoliť si prácu z domu alebo z kancelárie a podľa toho sú upravené pracovné podmienky.” – odpovedá IT tester. Java Developer z Bratislavy: “Rozbehli sa teambuildingy, spoločné raňajky, ovocie. Firma sa snaži dobrovoľne motivovať zamestnancov chodiť do kancelárie.”

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 7

Stále platí, že aj po skončení pandemických opatrení IT-čkári a IT-čkárky považujú svoje fungovanie na home office za efektívnejšie. “Firma pochopila, že mnoho ITčkárov nechce chodiť do kancelárie, či už z rodinnych, vzdialenostných alebo iných dôvodov. Preto sa zaviedli zdieľané miesta (mohlo sa prijať viac zamestnancov na rovnaký počet stoličiek) a súčasne sa podporuje práca z domu.” – odpovedá IT developer zo Žiliny.

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 9

Zrušenie remote práce nie je dôvod na odchod pre väčšinu IT-čkárov

Pre 6% IT-čkárov a IT-čkáriek bolo zrušenie remote práce dôvodom na odchod zo zamestnania. Pokiaľ by prišlo k zrušeniu, tak by som odišla” odpovedá IT testerka. Zároveň 17% by nad touto alternatívou uvažovalo.

Pre väčšinu IT-čkárov (70%) by zrušenie remote práce neznamenalo odchod z práce.  “Nezrušili mi (remote), neuvažoval som, a nebol by to dôvod na skončenie pracovného pomeru”

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 11

Dôvera v tímoch po COVID-19 sa zlepšila u 8% IT-čkárov

Kvalita vzťahov a dôvera v tíme je dlhodobo ovplyvnená opatreniami. K zlepšeniu sa hlási len 8% a k zhoršeniu sa priklonilo 19% IT-čkárov. “Trávime spolu viac času, keďže sme v kancelárii. S tým prirodzene ide ruka v ruke to, že sa zlepšili vzťahy, pretože cez internet to ide ťažko. Ale nie je to nič závratné.” – odpovedá IT developer.

U väčšiny sa však vzťahy ani nezlepšili, ani nezhoršili, tvrdí 53% ITčkárov. Ako píše značná časť respondentov dôležitá je kvalita vykonanej práce: “Pred pandémiou sme nemali možnosť práce z domu a počas pandémie nám začali dôverovať v tom, že prácu zvládneme aj z domu a produktivita tým netrpí.”

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 13

Zlepšenie fungovania IT firiem hlási štvrtina IT-čkárov

Pandémia priniesla boom v určitých oblastiach IT, na druhej strane mala negatívne dopady, rovnako ako konflikt na Ukrajine. Väčšina IT-čkárov (61%) hlási, že tieto okolnosti nemali žiadny vplyv na fungovanie ich firiem a ani po pandémií sa nič nemení, zlepšenie hlási 25% respondentov. Naopak k zhoršeniu fungovania IT firiem sa prikláňa necelých 10% opýtaných.  

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 15

Veľká skupina respondentov odpovedá, že ich firmy prehodnotili “držanie” prázdnych kancelárií: “Zmenšili sme kancelárie a začali sme sharovat desky”  – odpovedá IT projektový manažér. 

Ustálený nový normál - na home office si IT-čkári zvykli, po COVIDe sa fungovanie IT firiem pomaly zlepšuje. Výsledky ankety. 17

Aj po zrušení všetkých pandemických opatrení je práca z domu čoraz populárnejšia a pre mnohých IT-čkárov sa stala samozrejmosťou. Výhody home officu pre nich sú zrejmé – flexibilita, úspora času a peňazí, zvýšená produktivita a pohodlie. 

Avšak, aj napriek týmto výhodám je dôležité mať na pamäti, že práca z domu môže mať aj svoje nevýhody, ako napríklad izolácia, nedostatok sociálneho kontaktu a problémy s pracovnou disciplínou. 

Preto je dôležité, aby IT firmy a zamestnanci spolupracovali na vytvorení prostredia, ktoré umožní aj efektívnu prácu z domu a zároveň zabezpečí dobré pracovné vzťahy.


O ankete

Kompletnú anketu v období 10-12/2022 vyplnilo 678 respondentov/iek pôsobiacich v IT oblasti. 

Najčastejšími profesiami boli: IT developer (38%), IT Tester (7%), IT Manažér (7%), IT Architekt (6%), IT konzultant (5%), IT projektový manažér (5%) a iné – napr. viacero rolí v jednej, riaditeľské a líderské pozície či IT vyučujúci atp. (8%)

Geograficky anketa zachytila ľudí vo všetkých krajoch Slovenska (BA kraj 45%, KE kraj 13%, ZA kraj 10%, PO kraj  6%, TT kraj 6%, NR a TN kraj 6%, BB kraj 2% ) a aj IT-čkárov v Českej Republike (4%) a ďalších krajinách (2%).

Anketu vyplnilo 18% žien a 82% mužov. Z hľadiska veku 82% opýtaných malo medzi 25 a 45 rokov. Vzdelanostne 79% malo absolvovaný minimálne 1.stupeň vysokoškolského štúdia. 


O ankete

Piateho ročníka „Čo chcú IT-čkári”, organizovaného spoločnosťou Mentor Partners, zakladateľom portálu robime.it, sa zúčastnilo 678 ľudí pracujúcich v IT. Prieskum bol realizovaný počas novembra a decembra 2022 na sociálnych sieťach portálu robime.it a jeho partnerov.

Cieľom ankety je zistiť a prezentovať potreby IT odborníkov v zamestnaní a poradiť firmám, ako IT-čkárov prilákať a udržať si ich, ale zároveň nepriamo vytvoriť ľuďom z IT lepšie pracovné podmienky.

Autori: Tím robime.it a Miroslava Novoveský Rusnoková

Ak máš otázky k ankete, napíš nám na anketa@robime.it

Viac o ankete a výsledky predošlých ročníkov: Čo chcú IT-čkári?

O organizátorovi prieskumu

Mentor Partners je spoľahlivým partnerom IT profesionálov, ktorý ich sprevádza kariérnymi rozhodnutiami. Pomáhame im nájsť najvhodnejšie prostredie pre ich profesionálny rozvoj. Sme ITčkári, ktorí majú za sebou viac ako 20 rokov pôsobenia v IT, preto veľmi dobre poznáme IT ľudí a spoločnosti v našom regióne.

V rámci našej úprimnej snahy podporovať slovenskú IT komunitu sme založili a sponzorujeme robime.it. Portál, ktorý objavuje a spája už viac ako 8 500 slovenských ITčkárov. https://robime.it | fb.com/robimeit | linkedin.com/robimeit | @robimeit | LinkedIn skupina len pre IT-čkárov |Discord 

Ak sa chceš poradiť o svojej pracovnej kariére s niekým, kto pozná situáciu na pracovnom trhu, rozumie ITčkárom a vie kvalitne a transparentne poradiť, ozvi sa nám.

Spolupracujeme aj s IT kontraktormi. Na základe ich osobných preferencií im hľadáme projekty šité na mieru. Ponúkame náš mentoring. Ak chceš, aj ty pracovať SÓLO, daj nám o sebe vedieť. 

robime.it

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať