NICEBOY_062022 NICEBOY_062022 NICEBOY_062022

Podľa tvorcov konšpiračných teórií 5G škodí zdraviu. Odborníci hovoria, že nie je dôvod na obavy

0

Na sociálnych sieťach sa objavilo veľa konšpiračných teórií súvisiacich s technológiou 5G. Tá najnovšia hovorí, že 5G stojí aj za šírením pandémie koronavírusu. Hoci táto teória nie je ničím podložená, šírila sa tak rýchlo, že platformy sociálnych sietí boli nútené podniknúť kroky na jej zastavenie. Je jasné, že COVID-19 je spôsobený nákazlivým vírusom, ktorý sa šíri aj v oblastiach sveta, ktoré ešte nemajú technológiu 5G. Obavy z účinkov 5G na zdravie tu však boli už pred koronavírusom. No odborníci tvrdia, že znepokojenie nie je dôvodné.

5G je ďalšia generácia bezdrôtových sieťových technológií, ktorá poskytuje rýchlejšie prenosy dát a vyššiu kapacitu siete ako existujúca technológia 4G LTE. Očakáva sa, že podporí také inovácie, ako sú inteligentné mestá a robotická chirurgia. V podstate ide o súbor technických špecifikácií, ktoré časť rádiofrekvenčných bezdrôtových zariadení používa na komunikáciu s celulárnou sieťou. Podobne fungovali aj siete 3G a 4G, no zariadenia 5G majú prístup k širšiemu spektru vysokofrekvenčných vĺn, čo umožňuje zlepšenie rýchlosti a šírky pásma.

Existujú tri typy sietí 5G: siete, ktoré využívajú nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné spektrum. Nízkofrekvenčné siete poskytujú široké pokrytie, ale iba mierne zlepšenie rýchlosti, siete so strednými frekvenciami vyvažujú rýchlosť a pokrytie a vysokofrekvenčné siete poskytujú veľmi vysoké rýchlosti, ale ich signály neputujú veľmi ďaleko. Odborníci poukazujú na to, že prvé dva typy sietí 5G fungujú na takmer rovnakých frekvenciách ako existujúce siete. Znepokojenie vyvolávajú najmä vysokofrekvenčné siete pracujúce s milimetrovými vlnami.

Podľa expertov by sme sa však milimetrových vĺn mali obávať najmenej, pretože nemôžu preniknúť cez prekážky, ako sú steny, stromy či ľudská pokožka (to je jeden z dôvodov, prečo sa nešíria veľmi dobre). V skutočnosti teda nebudú prenikať hlboko do tela, pretože sa nedostanú cez pokožku. Milimetrové vlny sa používajú aj v iných technológiách, napríklad v bezpečnostných skeneroch na letiskách. Keďže tieto vlny neprenikajú cez pokožku, na snímkach možno vidieť iba vonkajší povrch tela.

Podobne ako FM rádiové vlny a viditeľné svetlo aj rádiofrekvenčné vlny sú formou „neionizujúceho“ žiarenia, čo znamená, že nemajú dostatok energie na to, aby poškodili DNA v bunkách a spôsobili rakovinu (na rozdiel napríklad od röntgenových lúčov). Desaťročia výskumu naznačujú, že jediný spôsob, ako by bezdrôtové technológie mohli vstupovať do interakcie s telom, je zahrievanie pokožky, ibaže úrovne energie sú také nízke, že to nie je problém, hovoria odborníci.

Federálna komunikačná komisia USA reguluje úrovne vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu z bezdrôtových zariadení, ako sú mobilné telefóny. No úrovne expozície z rádiových frekvencií 5G sú výrazne pod limitmi tohto úradu. Niektorí kritici napriek tomu tvrdia, že sa vykonalo ešte málo výskumu ohľadom potenciálnych účinkov 5G. Preto sa bude v takýchto štúdiách pokračovať počas rozširovania 5G sieťovej infraštruktúry.

Aj Európska komisia chce držať krok s budúcim vývojom a brať na zreteľ ochranu zdravia európskych občanov na najvyššej možnej úrovni. „Môžeme chrániť iba pred nebezpečenstvami, o ktorých vieme, že existujú,“ povedal Kenneth Foster, profesor bioinžinierstva na Pennsylvánskej univerzite. „Prístup EÚ je taký dobrý, ako je to možné – ak bude niečo naznačovať problém, ktorý je odôvodnený, budeme hľadať riešenie.“

Zdroj: edition.cnn.com.

Redakcia

Všetky autorove články
5G hovor smartfon siet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať