SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Podmienky pripravovaného tendra na frekvencie 3,6 GHz nepodporujú vyššiu konkurenciu na trhu mobilných služieb

Tlačové správy
1

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu a občianska iniciatíva Chcem si vyberať upozorňujú, že regulačný úrad nastavením podmienok aukcie zvýhodňuje existujúcich prevádzkovateľov mobilných sietí na úkor spotrebiteľov a iných podnikov.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pripravovanou aukciou na používanie frekvencií z pásma 3,6 GHz smeruje k posilneniu postavenia existujúcich prevádzkovateľov mobilných sietí namiesto toho, aby vytváral podmienky pre zlepšovanie konkurenčného prostredia. Vo verejnej konzultácii na to regulačný úrad upozornili v samostatných stanoviskách Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a občianska iniciatíva Chcem si vyberať.

Pri podmienkach, aké regulačný úrad nastavil pre výberové konanie na vydanie povolení pre používanie frekvencií z pásma 3,6 GHz, považujeme za veľmi nepravdepodobné až nemožné, aby sa do súťaže zapojil niekto iný ako existujúci mobilní operátori,“ uviedol Michal Rybárik, predseda ALPI, ktorá formálne zastrešuje aj občiansku iniciatívu Chcem si vyberať. „Keďže doba platnosti povolení je stanovená do roku 2040 a rozsah frekvencií je obmedzený, zostane trh pre iné podniky poskytujúce mobilné siete a služby do konca budúcej dekády uzatvorený,“ dodáva.

Občianska iniciatíva Chcem si vyberať v stanovisku zaslanom v rámci verejnej diskusie pripomína, že slovenský trh mobilných služieb patrí medzi najmenej konkurenčné v EÚ, keďže u nás ako v jednej z mála členských krajín nepôsobia plnohodnotní virtuálni operátori.

Rozsah voľných frekvencií pre prevádzkovanie mobilných sietí neumožňuje vstup ďalšieho sieťového prevádzkovateľa na trh, preto je ďalší rozvoj hospodárskej súťaže na infraštruktúrnej úrovni objektívne nemožný. Slovenský regulátor zároveň na rozdiel od regulačných úradov v iných krajinách únie vytrvalo odmieta prideľovať existujúcim prevádzkovateľom mobilných sietí nové frekvencie s podmienkou, že k svojej infraštruktúre umožnia veľkoobchodne pristupovať iným podnikom,“ vysvetľuje M. Rybárik.

Výsledkom sú dlhodobo nadpriemerne vysoké ceny mobilných služieb, ktoré sú k neprospechu spotrebiteľov a ktoré taktiež zhoršujú postavenie Slovenska v rebríčku DESI (The Digital Economy and Society Index), v ktorom Európska komisia porovnáva krajiny únie z pohľadu digitalizácie a digitálnej konkurencieschopnosti.

ALPI tiež v stanovisku upozorňuje, že regulátor nielenže nevytvára podmienky pre zintenzívnenie konkurencie umožnením vzniku virtuálnych operátorov, ale obmedzovaním rozsahu frekvenčného pásma pre lokálne (okresné) pridelenie znemožňuje taktiež firmám s lokálnou pôsobnosťou poskytovať služby s porovnateľnými parametrami, ako poskytujú operátori s celoštátnou pôsobnosťou.

Občianska iniciatíva Chcem si vyberať a ALPI preto žiadajú úrad, aby v záujme podpory efektívnej hospodárskej súťaže v prospech koncových zákazníkov spojil pridelenie práv na používanie frekvencií v pásme 3,6 GHz s podmienkou umožniť veľkoobchodný prístup k mobilnej sieti, a to za podmienok umožňujúcich replikáciu maloobchodnej ponuky a súťaž na maloobchodnom trhu.

Členovia ALPI zároveň žiadajú, aby úrad pozastavil prípravu výberového konania v pásme 3,6 GHz do doby, kým budú k dispozícii vhodné frekvencie pre súčasných držiteľov frekvencií v pásme 3,6 GHz pridelených na úrovni okresov, aby bola zabezpečená kontinuita poskytovania verejných služieb pre ich používateľov.

Zákonnou kompetenciou regulačného úradu je podporovať a chrániť efektívnu hospodársku súťaž v prospech koncových používateľov. Pre napĺňanie zákonnej povinnosti a svojho poslania však úrad musí zmeniť doterajší regulačný prístup,“ dodáva M. Rybárik.

Občianska iniciatíva Chcem si vyberať spustila za týmto účelom v auguste petíciu za zvýšenie konkurencie a vytvorenie podmienok pre pôsobenie virtuálnych operátorov na Slovensku, ktoré by mali viesť k nižším cenám a lepším službám pre zákazníkov.

Ilustracka zdroj: www.freepik.com

 

ALPI

Všetky autorove články

1 komentár

Len si to spočítajte: cé sa rovná lambda ef, c=λf, rýchlosť svetla=vlnová dĺžka krát frekvencia: reakcia na: Podmienky pripravovaného tendra na frekvencie 3,6 GHz nepodporujú vyššiu konkurenciu na trhu mobilných služieb

13.9.2021 21:09
c/f=λ ti výjde, keď vydelíš rýchlosť svetla frekvenciou tri celá šesť gigahertza: 3e8/3,6e9=0,083m, čo je 8,3centimetra vlnová dĺžka a to sú mikrovlny. Keď tie pôsobia na krv vzniká takzvaný trisborát C9H27BO3Si3, čo je rakovina. Stačí si prečítať: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tris_trimethylsilyl_-borate a treba čítať internet, čo sa deje s krvou človeka, keď na ňu pôsobia centimetrové vlny a vzniká pri tom kyslý tris borát ;) Lebo vieme, že kyslé prostredie je vhodné pre rast rakoviny. Našťastie tie vlny ďaleko nedoletia a ochráni vás pred nimi aj izbová rastlinka, či stena domu. Ale pod vysielačom by som bývať nechcela...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať