ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Podujatiu VMworld 2020 dominovali bezpečnosť, multicloudoudy a digitalizácia pracovného prostredia

Informatizácia
0

Špeciálny projekt

Vízia „any application, any cloud, any device“, čiže akákoľvek aplikácia na ľubovoľnom zariadení a v ľubovoľnom cloude je hlavným motívom technologickej konferencie  VMworld už minimálne 7 rokov, pričom každý rok sa rozširuje a vylepšuje. Inak to nebolo ani na v histórii prvom virtuálnom online podujatí VMworld 2020.

V praxi to znamená dosiahnuť, aby akýkoľvek typ aplikácie, či už klasické desktopové, mobilné, webové, prípadne natívne cloudové aplikácie mohli využívať, akékoľvek cloudové služby, prípadne multicloudové, či hybridné architektúry. Aplikácie môžu využívať služby vlastného dátového centra, privátnych cloudov, cloudových služieb od globálnych poskytovateľov ako sú Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle, taktiež SaaS, čiže softvér ako služba. To všetko na akomkoľvek zariadení akéhokoľvek konštrukčného formátu, či už je to počítač, tablet, smartfón, prípadne jednoúčelové IoT zariadenie a samozrejme na ľubovoľnej platforme – Windows, MacOS, Android, IOS natívnym a zabezpečeným spôsobom. Aj táto koncepcia „všetkého so všetkým na všetkom“ dokazuje, že VMware už dávno nie je o serverovej virtualizácii aj keď vSphere stále hrá kľúčovú úlohu.

Čoraz dôležitejším atribútom komplexných riešení, ktoré bežia na pozadí aplikácií je natívna bezpečnosť a to naprieč všetkými oblasťami a vrstvami architektúr. Prax ukázala, že v súčasnosti už nestačí zabezpečiť jednotlivé úrovne, čiže koncové zariadenia, dátové centrá, komunikáciu s cloudovými službami a podobne. Treba vychádzať z predpokladu, že všetky vrstvy na pozadí, či už sú to midleware aplikácie, databázy, či komunikačné protokoly sú v konečnom dôsledku určené na podporu behu aplikácií, čiže tvoria synergický celok A takto ich vnímajú aj moderní kyberkriminálnici využívajúci sofistikované metódy útokov. Tieto útoky už nesmerujú len na používateľa, či databázu, ale sú komplexné.  Primárny útok smeruje väčšinou na používateľa kde sa snaží využiť nejaké zraniteľné miesto aby sa mohol ďalej šíriť naprieč infraštruktúrou. Proti takýmto útokom sa už nedá efektívne bojovať tradičnými metódami zabezpečenia.

Ďalšou nosnou témou bola digitalizácia pracovného prostredia. Podľa výsledkov prieskumov realizovaných vlani, keď ešte nik netušil, že príde globálna pandémia až 80% zamestnancov profesií, u ktorých prichádza do úvahy práca z domu by súhlasili s prechodom na čiastočný, alebo aj úplný Home Office a to aj za cenu prípadného 5% zníženia mzdy, pretože úspora nákladov na dochádzanie do práce a možnosť pracovať z domu by im to vykompenzovala.  Súčasná pandemická situácia prechod na nový štýl práce do značnej miery urýchlila. Riešenie Workspace One obsahuje komplexnú vrstvu zabezpečenia, podporuje jednotnú autentifikáciu do všetkých aplikácií, ktoré príslušný pracovník využíva, podporuje diaľkovú správu virtuálnych desktopov, prípadne fyzických zariadení a mnohé ďalšie funkcionality, ktoré sú potrebné tak pri BYOD, čiže pri práci na vlastnom zariadení, ako aj pri Home Office. Workspace One je dodávané spolu s bezpečnostným riešením Carbon Black, riešením NSX na vyrovnávanie záťaže a ochranu typu firewall a taktiež s SD-WAN na virtualizáciu WAN sietí. Tieto riešenia sú spojené do jedného balíka, pretože postupom času sa zmenil aj význam pojmu Home Office. V súčasnosti už neznamená striktne prácu z domu, ale ľudia môžu pracovať prakticky odkiaľkoľvek. A to je veľkou výzvou, hlavne čo sa týka už spomínaného zabezpečenia. Nielen koncových zariadení, ale aj pripojenia typu VPN na podnikové servery a odtiaľ na cloudové služby typu Microsoft 365. Namiesto komplikovaného spôsobu komunikácie, kedy je zamestnanec vlastnou linkou pripojený cez VPN na podnikovú sieť a odtiaľ na serverové aplikácie a databázy sa koncové zariadenie zamestnancov bezpečným spôsobom pripojí priamo na tieto služby. Takáto moderná koncepcia konektivity sa označuje aj SASE, čiže Secure Access ServiceEdge a nemusí to byť on-premises riešenie, ale môže byť poskytované ako služba. Firma si takto, cez jeden produkt vie zabezpečiť pripojenie a prácu svojich zamestnancov a taktiež správu zariadení, ktoré využívajú vrátane bezpečnosti komunikačných kanálov. Aplikácie môžu bežať v prostredí VDI (Virtual Desktop Infrastructure), čiže na virtuálnych desktopoch, ktoré sú hostované na domácich počítačoch zamestnancov, alebo počítačoch poskytnutých zamestnávateľom. Na virtuálnom desktope doma má zamestnanec presne také isté pracovné prostredie, ako na počítači vo firme.  Pred masívnym prechodom na Home Office sa virtuálne desktopy používali napríklad na zabezpečené pripojenie externistov, čiže firmy využili to čo už predtým využívali, aj keď v podstatne menšej miere. Ďalšou možnosťou je už spomínané riešenie Workspace One. Pri zabezpečení sa vychádza z princípu Zero trust security, čiže pri nastavená zabezpečenia sa neverí sa žiadnemu zariadeniu. Využíva sa jednotné prihlasovanie, či už do firemnej siete, alebo na cloudové služby typu Microsoft 365. Samozrejmosťou je monitorovanie a prípadné nastavovanie, či implementácia aktualizácií, či bezpečnostných záplat na diaľku. Treťou možnosťou je nakonfigurované a adekvátne zabezpečené pracovné prostredie poskytované ako cloudová služba.

Dôležitým predpokladom pre efektívnu prácu z domu je konfigurácia siete. Treba totiž. Brať do úvahy, že iní členovia rodiny budú pozerať filmy zo streamovacích služieb, hrať online hry, či robiť iné aktivity náročné na prenosovú kapacitu domácej siete a internetového pripojenia. Riešenie SD-WAN zabezpečuje priority jednotlivých komunikačných aktivít.

Tak ako sa postupne vyprofiloval pojem cloud v zmysle budovania infraštruktúry, ponuky služieb, vyladenia modelov poskytovania, správy a podobne, v súčasnosti sa „za pochodu“ vylaďuje multicloudové prostredie. Optimalizácia spočíva v zjednotení nástrojov na správu, ktoré používajú poskytovatelia cloudových služieb. VMware Cloud foundation, čiže akýsi operačný systém pre dátové zentrá  používajú všetci veľkí hráči v oblasti poskytovania cloudových služieb, čiže už spomínané spoločnosti Amazon, Google, IBM, Microsoft, Oracle a mnohé ďalšie. Štandardizovaný prístup k propertiárnym funkciám cloudov týchto spoločností zjednodušuje nielen budovanie multicloudových prostredí, ale aj prípadnú migráciu do cloudu iného poskytovateľa. Štandardizované využívanie zdrojov cloudových prostredí a zlúčenie servisných nástrojov je výhodné aj pre poskytovateľov cloudových služieb typu SaaS, ktorí nemajú vlastnú hardvérovú infraštruktúru.  Len na ilustráciu celosvetovo je viac než 4 000 poskytovateľov cloudových služieb, pričom na Slovensku ich je 13.

Ak by sme mali zhrnúť témy prezentované na VMworlde 2020 tak témou číslo jedna sú moderné aplikácie a všetko čo s nimi súvisí, čiže background na pozadí. Nemáme na mysli len komfortné používateľské rozhranie schopné pútavou formou prezentovať rôzne údaje poskytnuté vrstvami podpornej infraštruktúry na pozadí. Veľkou konkurenčnou výhodou je aj rýchlosť a efektívnosť vývoja aplikácie a jej nasadenia na rôznych platformách. Jedným z efektívnych riešení je kontejnerizácia a kubernetes. Aplikácie „zabalené“ do kontejnerov, je možné spúšťať bez úprav na akejkoľvek platforme, čo umožňuje ich presúvanie medzi servermi, či dokonca cloudmi, prípadne z firemného dátového centra do cloudu a opačne. Najväčšou výhodou kontejnerizácie aplikácií je flexibilita. Pod pojmom kubernetes rozumieme open-source systém na orchestráciu kontejnerov za účelom automatického nasadzovania a správy aplikácií v multiplatformovom prostredí. Iná vec je, ako takéto prostredie navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať. Riešenia VMware to zásadným spôsobom zjednodušujú a zefektívňujú. 

Viac podrobností o jednotlivých riešeniach predstavených na VMworlde 2020 nájdete v publikovaných článkoch a tlačových správach

VMware pomáha zákazníkom na ceste k multicloudovej budúcnosti

VMware poskytuje inherentné zabezpečenie globálnej digitálnej infraštruktúry

VMware predstavuje novú vlnu inovácií v oblasti virtuálnych cloudových sietí

VMware a NVIDIA umožňujú budovanie hybridnej cloudovej architektúry budúcej generácie a prinesú AI do každej firmy

VMware rozširuje portfólio Tanzu a posilňuje partnerstvo s cieľom urýchliť snahy zákazníkov o modernizáciu infraštruktúry a aplikácií

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať