SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Poľnohospodárstvo 4.0

0
Poľnohospodárstvo je najdôležitejšie odvetvie infraštruktúry každej krajiny, pretože od neho závisí nielen jej prosperita, ale doslova existencia obyvateľov. Zároveň je to odvetvie, na ktoré pôsobí najviac nepriaznivých vplyvov, počnúc počasím, napr. záplavami alebo obdobiami sucha, cez požiare, ktoré s obdobiami sucha úzko súvisia, až po obrovské množstvo škodcov vrátane mikroorganizmov. A to ani nehovoriac o prebiehajúcich klimatických zmenách. Svoje špecifiká má aj živočíšna výroba. Preto sa nielen veľké poľnohospodárske podniky, ale aj malí a strední farmári čoraz viac zaujímajú o moderné technológie, ktoré by im pomohli dosiahnuť čo najvyššie výnosy. Objem poľnohospodárskej výroby je diktovaný rastom populácie. Podľa odhadov bude na Zemi v roku 2050 takmer 10 miliárd ľudí a tento globálny nárast populácie si vynúti zvýšenie produkcie potravín o 68 percent. Zároveň však prebiehajú globálne zmeny klímy, takže dosiahnutie tohto cieľa bude veľmi náročné. Zdroje na kvantitatívny rast ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Poľnohospodárstvo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať