Pomocou inteligentných nábojov sa špičkovým ostreľovačom môže stať aj začiatočník

0

Guľky spôsobili po svojom zavedení koncom 14. storočia obrovskú revolúciu, pokiaľ ide o presnosť, rýchlosť, vzdialenosť. No čo keby boli vyrobené tak, aby boli „inteligentnejšie“? Ostreľovač je vojenský strelec vycvičený na likvidáciu cieľov z veľkej vzdialenosti, takže jeho práca je oveľa zložitejšia ako len zamerať a stlačiť spúšť. Musí brať do úvahy aj faktory, ako je rýchlosť a smer vetra, vzdialenosť a v niektorých prípadoch dokonca zakrivenie Zeme, aby sa uistil, že sa dráha letu strely nezmení a skutočne dosiahne cieľ. Presnosť je teda mimoriadne dôležitá, najmä pokiaľ ide o vojenských ostreľovačov.

No ich práca už nemusí byť taká náročná vďaka zavedeniu navádzaných nábojov alebo „inteligentných“ striel. V podstate ide o tradičné náboje so zabudovaným navádzacím systémom. Predstavte si guľku, ktorá sa dokáže nielen navádzať na cieľ, ale aj korigovať svoju dráhu v priebehu letu v prípade akejkoľvek zmeny. Práve na takom projekte pracuje agentúra DARPA pod názvom Extreme Accuracy Tasked Ordnance, skrátene EXACTO. Projekt sa zaoberá výrobou nábojov kalibru .50 do samonavádzacích striel.

Predplatné NEXTECH 2023

Strela EXACTO dokáže urobiť väčšinu práce za ostreľovačov a je odolná aj proti iným faktorom, ktoré ostreľovači nedokážu ovplyvniť, ako je napríklad nepredvídateľný bočný vietor. Ďalšia výhoda navádzaných striel je v tom, že uľahčujú likvidáciu aj pohyblivých cieľov. Keďže ide o tajný projekt, DARPA nezverejnila presné vedecké a technologické informácie o nábojoch EXACTO.

Možno však predpokladať, že technológia zahŕňa zabudovanie optických senzorov do hrebeňa strely a krídeliek na jej chvoste, ktoré v prípade potreby uľahčujú zmenu trajektórie strely. V podstate to znamená, že strela pomocou optických senzorov presne zameria cieľ označený laserom, zatiaľ čo na jej chvoste sú „krídelká“, ktoré sa dajú použiť na korekciu dráhy letu, ak sa zdá, že sa odchyľuje od kurzu.

Video z testov ostrej streľby ukazuje, ako strela EXACTO namierená na iný bod zmenila vo vzduchu mimoriadne prudko smer letu, aby zasiahla zamýšľaný cieľ. DARPA zverejnila na YouTube aj ďalšie demonštračné video, tentoraz s pohyblivými cieľmi, na ktorom skúsený strelec aj úplný nováčik úspešne zasiahli pohyblivý cieľ strelou EXACTO. To podporilo tvrdenie agentúry, že systém môže používať aj strelec, ktorý strieľa po prvýkrát. No tak ako všetky veci aj táto technológia má určité nevýhody.

Ak systém používa na označenie cieľov laserové ukazovadlo, vzniká veľká šanca, že cieľ bude upozornený a zároveň sa prezradí miesto pôvodu lasera. Do úvahy treba brať aj náklady na vytvorenie takéhoto systému a jeho nasadenie vo vojsku. Agentúra DARPA už v roku 2014 prišla s oznámením, že vyvíja systém EXACTO s hmotnosťou len 46 kilogramov a s napájaním, ktoré by vydržalo 14 hodín, ale odvtedy o ňom takmer nebolo počuť.

Utajená povaha projektu by mohla znamenať, že buď sa ho podarilo úspešne začleniť do služieb americkej armády a jej technológií, alebo sa od neho upustilo pre jeho prílišnú nákladnosť či nepraktickosť. Prvá možnosť sa však zdá pravdepodobnejšia vzhľadom na dôsledky takejto vojenskej technológie, ktorá takmer zakaždým zaručuje zasiahnutie cieľa.

Zdroj: slashgear.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať