SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Poruchy a starnutie mozgu vylieči transplantácia čerstvých mozgových buniek

1

Výskumníci transplantovali do myších mozgov bunky schopné tvoriť špecializované podporné mozgové bunky a zistili, že nenahrádzajú len nezdravé, ale aj zostarnuté bunky. Tieto zistenia otvárajú dvere k vývoju účinnej liečby rôznych ochorení, ako sú skleróza multiplex, ALS, Alzheimerova choroba, autizmus a schizofrénia. Gliové bunky je súhrnný pojem pre bunky, ktoré sú podporným systémom pre nervové bunky (neuróny). Ľudské gliové bunky sa diferencujú na podtypy vrátane astrocytov a oligodendrocytov, ktoré sa špecializujú na konkrétne funkcie.

Astrocyty tvoria väčšinu buniek nášho centrálneho nervového systému, poskytujú podporu a ochranu neurónom, transportujú živiny a odstraňujú odpad. Oligodendrocyty vytvárajú a udržiavajú izolačný obal bohatý na lipidy, ktorý sa nazýva myelín, okolo niektorých axónov, teda časti neurónu, ktorá sa spája s iným neurónom a umožňuje prenos nervových impulzov. Dysfunkčné astrocyty a oligodendrocyty sa spájajú s viacerými neurodegeneratívnymi a neuropsychiatrickými stavmi.

Výskumníci z Kodanskej univerzity v Dánsku skúmali, ako by transplantácia zdravých gliových buniek mohla pomôcť obnoviť funkciu mozgu. Výskumy už predtým dokázali, že zdravé ľudské gliové bunky nahradili nezdravé myšie gliové bunky pri transplantácii do myších modelov Huntingtonovej choroby, zriedkavého a smrteľného dedičného ochorenia, ktoré spôsobuje postupný rozpad neurónov. V súčasnej štúdii chceli zistiť, či by zdravé ľudské bunky mohli nahradiť choré ľudské bunky.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Preto vniesli zdravé gliové bunky do „chimérických“ myší, ktorým boli aplikované kmeňové bunky získané z ľudí s Huntingtonovou chorobou. Vedci zistili, že zdravé bunky prekonali a úplne nahradili choré bunky. Zaujímavé je, že výskumníci zistili, že mladšie darcovské gliové bunky konkurovali aj zdravým, ale starnúcim bunkám a nahradili ich. Výskumníci tvrdia, že ich zistenia, že zdravé gliové bunky nahradili choré aj zostarnuté bunky, sú významné a poukazujú na potenciál vývoja liečby, ktorá by sa mohla použiť v širokom spektre scenárov.

Dysfunkčné gliové bunky sú rozhodujúce pre rozvoj určitých neurologických ochorení, ako je amyotrofická laterálna skleróza (ALS), epilepsia, skleróza multiplex (SM), Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba, ako aj neuropsychiatrických porúch, porúch autistického spektra (ASD), bipolárnej poruchy a schizofrénie.

„Ak dokážeme nahradiť choré a zostarnuté bunky, potom by sme mali byť schopní obnoviť normálnu funkciu pri týchto degeneratívnych ochoreniach, ako sme to videli pri našich experimentálnych modeloch Huntingtonovej choroby,“ povedal Steven Goldman, spoluautor štúdie. Výskumníci dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť klinické skúšky na ľuďoch v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.  Štúdia bola uverejnená v časopise Nature Biotechnology.

Zdroj: newatlas.com.

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Nádejné! reakcia na: Poruchy a starnutie mozgu vylieči transplantácia čerstvých mozgových buniek

25.7.2023 22:07
Pokiaľ sa koncept osvedčí v humánnej medicíne, bude to fantastický prelom. Dáva to nádej veľkému množstvu ľudí. Spomeňme napr. na S. Hawkinga!
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať