SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Poskytovanie kontextových služieb je jeden z hlavných technologických trendov, ktoré môžu potiahnuť rast tržieb IT spoločností

0
Poskytovanie kontextových služieb je jeden z hlavných trendov, prostredníctvom ktorého technologickí lídri postupne nachádzajú nové spôsoby zvyšovania svojich tržieb. Tieto služby spájajú empirické dáta z "reálneho" sveta s dátami zo sveta "digitálneho" a dávajú tak odpovede na otázky "kto som? kde som? čo robím?". Vďaka tomu prinášajú svojim zákazníkom väčší úžitok. Vyplýva to z aktuálnej štúdie spoločnosti Accenture s názvom Technology Vision 2012, ktorá je každoročným zhrnutím najdôležitejšich technologických trendov. Z výskumu ďalej vyplýva, že nárast poskytovania služieb tohto typu je otázkou veľmi blízkej budúcnosti. Medzi hlavné faktory, ktoré na to vplývajú, patria najmä: ľahko a všade dostupné informácie rozmach využívania smartphonov rozšírenosť tzv. "cloud computingu" explózia sociálnych sietí vývoj mimoriadne výkonných nástrojov na zhromažďovanie a analýzu početných foriem dát "Tí riaditelia IT divízií a IT manažéri, ktorí sa začali snažiť o hlbšie porozumenie preferenc ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať