SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Požiadavky na moderné systémy ERP

0
Nevyhnutnosť agility a schopnosti operatívne reagovať na trendy v biznise a výkyvy trhu nasmerovala klasické špecializované riešenia ERP do slepej uličky. Východiskom je nový trend nazývaný postmoderné ERP na báze flexibilných cloudových technológií. Kľúčový subsystém IT podpory biznisu je vo väčšine firiem ERP (Enterprise Resource Planning) čiže riadenie podnikových zdrojov umožňujúce správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií sféry biznisu prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk. IT je rýchlo sa rozvíjajúci odbor, takže systémy ERP viac-menej pružne reagujú na nové trendy v IT, ako je cloud computing, in-memory computing, IoT, veľké dáta a v poslednom čase aj umelá inteligencia. Paralelne tieto systémy reagujú na potreby čoraz dynamickejšieho biznisu vyžadujúceho mobilitu a podklady na manažérske rozhodovanie v takmer reálnom čase. Očakávania Zákazníci požadujú spoľahlivé a integrované riešenia, no s oveľa väčšou flexibilitou, aby ich firmy boli schopné pružne ...
ERP

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať