ESET_122023 ESET_122023 ESET_122023

Poznáme slovenských počítačových „Oskarov“ za rok 2012

0

Na spoločenskom večere IT GALA sa 27. 9. 2012 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2012. Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 150 osobností, firiem a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia.

 

PF__8984.JPG

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2012 sa víťazom stal RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., profesor, bývalý dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava. Patrí k pionierom rozvoja výskumu a vzdelávania v oblasti počítačov a ich využívania u nás, je aj autorom mnohých učebníc a skrípt. Zaviedol takmer 20 predmetov z oblasti informatiky na EF STU a rozhodujúcim spôsobom sa zaslúžil o vznik FIIT STU.

V kategórii IT FIRMA roka 2012 sa víťazom stala spoločnosť Softec, s. r. o. Medzi jej unikátne produkty či služby patria napríklad riešenie na odhaľovanie podvodov (Fraud Management System), vlastné Business Intelligence riešenie s názvom Softec Invenio, riešenie na podporu komplexnej finančnej analýzy klienta a aplikácie na podporu riadenia predajných sietí maklérskych spoločností. Exportné tržby spoločnosti boli výlučne z predaja vlastných služieb, pričom tento vývoz bol s vysokým podielom pridanej hodnoty (83 %) na tržbách. Spoločnosť Softec má zavedený unikátny koncept vzdelávania, ktorý je postavený na tzv. expertných centrách (EC).

V kategórii IT PROJEKT roka 2012 ocenenie tento rok nezískal ani jeden projekt. Čestné uznanie dostal projekt Informačný systém služieb zamestnanosti a projekt Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

Projekt Informačný systém služieb zamestnanosti od spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., priniesol zlepšenie procesov na ústredí a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Išlo o odbúranie opakovanej evidencie údajov o klientovi do jednotlivých produkčných systémov, automatizáciu výmeny údajov medzi úradmi navzájom, ako aj s ústredím, automatizáciu výmeny údajov s ďalšími externými systémami, existujúce centrálne úložisko a spracovanie údajov, automatizované spracovanie štatistických výstupov a prognóz, náhradu za 9 pôvodných distribuovaných a izolovaných systémov a centralizáciu a konsolidáciu asi 600 databáz zdrojových systémov.

Inovatívnosť služby ĽudiaĽuďom.sk od spoločnosti 4people, n. o., spočíva v jej otvorenosti, čo znamená, že ktokoľvek si môže zaregistrovať žiadosť o podporu, ktorú pred publikovaním neschvaľuje nijaký orgán prevádzkovateľa portálu. Príjemca si hľadá na portáli overovateľa, výzvu hodnotia aj návštevníci portálu, komentujú ju darcovia a predovšetkým od príjemcov sa očakáva, že budú priebežne informovať o svojich úspechoch a postupe. Služba prináša do prostredia charity a filantropie novú dimenziu transparentnosti, pričom darcovia majú absolútny prehľad o využití ich podpory.

Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už dvanásty rok. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.

PF__8928.JPG

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., profesor, bývalý
dekan Fakulty informatiky a informačných technológií
STU Bratislava

PF__8990.JPG

Aleš Mičovský, výkonný riaditeľ Softec Group

PF__8956.JPG

Peter Prónay, CEO, Atos IT Solutions and Services

PF__8948.JPG

Roland Kyška, projektový manažér, 4people

PF__8784.JPG

Marek Gešo, marketingový riaditeľ, Accenture
a Miroslav Trnka, Eset

PF__8800.JPG

Gabriel Juhás, dekan FEI STU, Richard Ďurana, riaditeľ INESS
a
Pavel Čičák, dekan FIIT STU

 

PF__8736.JPG

Auditórium

Pridať komentár