S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr S_03PaletteUltr Advertisement

Pracovná ponuka: APLIKAČNÝ ADMINISTRÁTOR za 5000 € mesačne

Tlačové správy
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý a potenciálne dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Interné číslo 200803B
Názov pozície ⚙️ Aplikačný administrátor
Predpokladaná suma plnenia 4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 17.08.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 17.08.2020 - 01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 4 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • zodpovednosť za údržbu, dostupnosť a podporu aplikačných prostredí na L2 úrovni
 • administrácia, správa, konfigurácia a optimalizácia aplikačných serverov
 • automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh
  • automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach
  • performance tuning
  • konfigurácia
  • troubleshooting
  • hot fixing prostredí
 • analýza aplikačných a systémových logov a aktívna participácia na ich vývoji
 • monitorovanie aplikácií na prostrediach a dohľad nad ich prevádzkou
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • poskytovanie L2 konzultačnej podpory koncovým užívateľom
 • On-Call support rotujúci v tíme na mesačnej báze (1 týždeň v mesiaci)
 • komunikácia v anglickom jazyku s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora
 • pokročilé skúsenosti s administráciou Linux-based systémov (Linux, Unix, CentOS,...)
 • pokročilé skúsenosti s aplikačnými servermi
 • pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python
 • skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí
   
 • výhodou: skúsenosti s administráciou aplikačných serverov JBoss (v standalone aj domain móde)
 • výhodou: skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (High Availability)
 • výhodou: znalosť sieťovej infraštruktúry a orientácie v komunikačných mapách
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť JAVA
   
 • chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať