ANTIK ANTIK ANTIK

Pracovná ponuka: POWER BI ŠPECIALISTA za 6400 € mesačne

Tlačové správy
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Power BI špecialistu na off-site medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Interné číslo 200709A
Názov pozície Power BI špecialista
Predpokladaná suma plnenia 5600 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 03.08.2020 - 03.01.2021
Nástup na projekt 03.08.2020 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie 5 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • používanie PowerBI Pro na vytváranie reportov a ich zdielanie v PowerBI Online
 • kooperácia v rámci nového rozsiahlého medzinárodného projektu:
  • aktuálne je projekt ešte len "na štarte"
  • boli vyvinuté prvé dizajny a jednoduché spôsoby na pravidelné (mesačné) aktualizácie
  • aktuálne všetky dáta, ktorými su reporty naplňané sú hostované na Sharepointe
 • zodpovednosť za údržbu a pravidelnú aktualizáciu reportov (na mesačnej báze) z dátových zdrojov umiestnených na Sharepointe
 • návrh vylepšení pre súčasné jednoduché riešenie tvorby reportov
 • návrh automatizácie pri aktualizácii reportov
 • práca v malom tíme vedenom zo švajčiarskeho ústredia
 • spolupráca s vedúcimi obchodných oddelení v jednotlivých krajinách ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Rusko, Južná Afrika
 • spolupráca v režime: PART-TIME [50%], OFF-SITE s občasným on-site v BA (1-krát/týždeň alebo 1-krát/2 týždne)

POŽIADAVKY

 • preukázateľné projektové skúsenosti s MS BI nástrojom Power BI
 • schopnosť navrhnúť optimálne riešenie na vykazovanie dát
 • predchádzajúce skúsenosti s návrhom automatizácie reportov
 • odbornosť v jazykoch DAX a M
 • praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom
 • znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud
 • praktické skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services)
 • praktické skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services)
 • praktické skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni
 •  
 • výhodou: skúsenosti s tvorbou reportov s využitím rôznych backendových zdrojov, ako sú ServiceNow alebo Nexthink
 • výhodou: znalosť jazyku Phyton alebo akéhokoľvek iného jazyku, ktorý sa používa na automatizáciu pri získavaní a manipulácii s koncovými dátami
 • výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate
 • vysoká miera samostatnosti
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať