S_02PaletteBase S_02PaletteBase S_02PaletteBase Advertisement

Praktická kryptológia (18. časť): Kontajnery a súbory s kľúčmi

0
Touto časťou seriálu ukončíme tému, v rámci ktorej sme sa venovali praktickej aplikácii šifrovania pevných diskov a diskových oblastí. Opíšeme jeden z viacerých spôsobov šifrovania kontajnerov a takisto ukážeme, ako používať súbory s kľúčmi. Kontajnerom je v tomto konkrétnom prípade súbor určenej veľkosti, ktorý bude obsahovať zašifrované údaje. Jedna z výhod použitia kontajnerov je ich možný presun napr. na USB kľúč, prenos a sprístupnenie na inom počítači. Pri dodržaní špecifických podmienok možno dokonca kontajnery spracúvať aj na iných platformách. V závere článku predstavíme tzv. súbory s kľúčmi (keyfiles), ktoré sú inou formou autentifikácie. Ich presunom na USB kľúč, čipovú kartu, resp. iné úložné médium vytvárame tzv. tokeny. Tie umožňujú pracovať so zašifrovanými údajmi bez nutnosti ručného zadávania hesla. Šifrovanie kontajnerov Kontajnerom je ľubovoľný súbor, ktorého obsah plánujeme naplniť šifrovanými údajmi. Na vytvorenie kontajnera môžeme použiť príkaz dd. Ten slúži na ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia disk sifrovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať