SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Praktická kryptológia (20. časť): CAST6

0
V tejto časti seriálu vám predstavíme odvodený variant algoritmu CAST, označovaný ako CAST-256, resp. CAST6. Tento kanadský algoritmus bol jeden z adeptov prihlásených do súťaže o výber nového šifrovacieho štandardu AES. Rovnako ako v prípade CAST5 ide o štandardnú symetrickú substitučno-permutačnú blokovú šifru založenú na Feistelovej sieti. CAST6 je priame rozšírenie pôvodnej šifry CAST5, to znamená, že má s ňou veľa spoločných čŕt. Hlavný rozdiel je použitie tzv. štvoriterácií (quad-rounds) a oktáv (octave), ktoré sa aplikujú v 12 iteráciách (rundách). CAST6 pracuje so 128-bitovými blokmi spracúvaných údajov a podporuje variabilnú dĺžku kľúčov z množiny (128, 160, 192, 224, 256) bitov. Algoritmus spĺňa všetky požadované kryptografické vlastnosti vrátane SAC, BIC, absencie slabých šifrovacích kľúčov a podobne. Ekvivalencia s CAST5 CAST6 rovnako ako CAST5 používa páry subkľúčov Km0(i) až Km3(i) (maskovacie subkľúče) a Kr0(i) až Kr3(i) (rotačné subkľúče), ktoré prislúchajú konkrétnej ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia CAST algoritmus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať