SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Praktická kryptológia (22. časť): Steganografia

0
Gustavus J. Simmons v roku 1983 definoval tzv. väzenský problém (The prisoner’s problem), ktorého hlavnými aktérmi sú väzni Alica a Bob. Tí chcú zosnovať plán úteku, na čo nevyhnutne potrebujú vzájomne komunikovať a vymeniť si príslušné detaily. Sleduje ich však dozorkyňa Eva, ktorá väzňom síce umožní komunikovať, no len čo zistí, že komunikácia prebieha šifrovane, zastaví ju. Alica a Bob teda môžu komunikovať, no správy nesmú šifrovať. Väzenský problém je klasický príklad aplikácie steganografie (gr. steganós – skrytý, gráphein – písať), ktorej prioritnou úlohou nie je údaje šifrovať, ale skryť. Stenografia ako vedný odbor O kryptografii hovoríme ako o vede zaoberajúcej sa utajovaným písaním. V prípade steganografie nejde o utajované, ale o skryté písanie. Ako pododbor kryptografie je rovnako starý a často používaný spôsob skrytej komunikácie. Delíme ho na tieto druhy na základe viacerých kritérií: 1. lingvistickú steganografiu – skrývanie utajovaného (embed) textu do krycieho (cov ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia steganografia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať