SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Praktická kryptológia (23. časť): LSB steganografia

0
Steganografia využívajúca zmenu LSB je jedna z jej najrozšírenejších, aj keď najjednoduchších a v určitých prípadoch ľahko identifikovateľných foriem. Ide o techniku, pri ktorej utajovaný obsah skrývame do krycích súborov pomocou zmeny tzv. najmenej významových bitov, resp. bitov nachádzajúcich sa úplne vpravo (most right bit). Pointou tejto formy steganografie je neschopnosť ľudských očí, resp. uší, rozoznávať minimalistické zmeny v podaní obrazových či zvukových informácií reprezentovaných v ich digitálnej podobe. Informácie je takisto obťažné analyzovať strojovo, pretože nedochádza k významným zmenám obrazu ani zvuku. Aplikovateľné sú však rôzne druhy diferenciálnej analýzy alebo viaceré formy vysoko sofistikovaných analýz, založených na skúsenostných databázach, umelej inteligencii či detekcii odchýlok od normálu. Zmena LSB Využívanie zmien LSB vychádza z podstaty reprezentácie údajov v počítačovom svete, ktorý je postavený na binárnych číslach. Každý údaj je v počítači reprezento ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia steganografia LSB

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať