SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Praktická kryptológia (24. časť): Resumé správ

0
V tejto časti seriálu vo veľmi skrátenej forme predstavíme tzv. resumé správ (message digest), ktoré mnohí z nás poznajú pod familiárnejším názvom haš (hash). Haše sú textové reťazce pevne stanovej dĺžky, ktoré jednoznačne identifikujú obsah správy, z ktorej boli vytvorené. Vznikajú pomocou jednosmerných hašovacích funkcií, ktorých vstupom sú správy (objekty) ľubovoľnej veľkosti a ktorých výstupom sú jedinečné haše závislé od každého bitu spracúvaných správ. To znamená, že aj nepatrná zmena jediného bitu správy zapríčiní rozsiahlu zmenu vypočítaného hašu. Ide o tzv. avalanche efekt, ktorého dôsledkom je podstatná zmena hašu vypočítaného z dvoch rozdielnych, aj keď veľmi podobných správ. Haše sa využívajú na rôzne účely, napr. na kontrolu integrity správ (MAC), výpočet kontrolných súčtov, ďalej na porovnávanie, vyhľadávanie, indexovanie (hašovacie tabuľky), na tvorbu digitálnych podpisov a v mnohých ďalších prípadoch. Hašovacie funkcie Hašovacie funkcie vytvárajú (vypočítavajú) jedine ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať