Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Právne okienko: Ochrana osobných údajov

3

Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ten obsahuje aj legálnu definíciu pojmu osobné údaje. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú osobnými údajmi údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Táto definícia sa však na prvý pohľad môže zdať nejasná a nedáva zrejmú odpoveď na otázku, čo všetko môžeme považovať za osobné údaje. Ak si túto definíciu rozoberieme, v prvom rade treba upozorniť, že tento zákon, a teda aj sama ochrana osobných údajov sa vzťahuje výlučne na fyzickú osobu. Údaje týkajúce sa právnických osôb a podľa názoru Úradu pre ochranu osobných údajov aj fyzických osôb - podnikateľov týmto zákonom chránené nie sú.

Uvedená definícia je zámerne napísaná vše­obecným spôsobom, pretože zákonodarca nemôže dopredu vedieť, čo by v danom prípade mohlo byť osobným údajom. Osobným údajom osoby teda môže byť akýkoľvek údaj, na základe ktorého možno identifikovať alebo by bolo možné identifikovať fyzickú osobu. Forma, v ktorej sú osobné údaje k dispozícii, pritom môže byť rovnako akákoľvek, napríklad písomná, grafická, zvuková, dokonca môžu byť informácie uložené aj v pamäti počítača. Stačí, aby bola táto forma spôsobilá niesť informáciu, teda osobný údaj fyzickej osoby, na základe ktorého túto osobu dokážeme identifikovať.

Čo sa týka identifikácie, pri posudzovaní toho, či v danom prípade ide o osobný údaj, alebo nie, treba vždy posudzovať každý jeden prípad individuálne, a to najmä z hľadiska, či možno na základe daného údaja, resp. informácie v rámci určitej lokality či skupiny osôb danú fyzickú osobu identifikovať. Ako príklad môžeme uviesť meno a priezvisko. Keby sa určité meno a priezvisko použilo v rámci širokej skupiny ľudí, napríklad obyvateľov konkrétneho kraja alebo celého štátu, nešlo by zrejme o osobný údaj, pretože len na základe mena a priezviska by nebolo možné identifikovať konkrétnu osobu, a to najmä z dôvodu, že takýchto osôb by bolo na území daného kraja či štátu viac. Iné by však bolo, keby sa toto meno a priezvisko objavilo v rámci úzkej skupiny ľudí, resp. na určitom teritóriu, napríklad vo firme, kde táto osoba pracuje, alebo v malej obci, kde býva. Aj keby sme však nedokázali určiť konkrétnu osobu, stále by mohla byť určiteľná, inak povedané, bolo by možné ju identifikovať, keby sme spojili informáciu, napr. meno a priezvisko, s inými informáciami, ako je napríklad farba vlasov, vlastníctvo určitej nehnuteľnosti v určitej obci a pod. V takomto prípade by už išlo o osobný údaj.

Z toho vyplýva, že nie vždy možno každú informáciu považovať za osobný údaj, ale treba brať do úvahy fakt, či dokážeme na základe tejto informácie určiť konkrétnu osobu, alebo nie, a to najmä vzhľadom na lokalitu, okruh osôb, prípade ďalšie informácie, ktoré máme k dispozícii. Úrad na ochranu osobných údajov vydal na lepšie pochopenie tejto problematiky a správne uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov metodický pokyn, v ktorom dôkladne vysvetlil, čo všetko sa dá považovať za osobné údaje. Za osobný údaj teda možno považovať najmä meno a priezvisko, adresu, tituly, dátum narodenia, rodné číslo, biometrické údaje, dokonca aj údaje o správaní alebo konaní tejto osoby či jej osobných pomeroch, znakoch, vlastnostiach, ako aj znaky, ktoré charakterizujú alebo odhaľujú fyzickú, psychickú, ekonomickú či kultúrnu stránku danej osoby.

Pokiaľ ide o ochranu a prevenciu pred zneužitím údajov, v prvom rade platí, že treba dobre zvážiť, komu, kedy a na aké účely osobné údaje poskytujete. Je rozdiel poskytnúť osobné údaje štátnemu orgánu a súkromnej osobe. Na spracúvanie vašich osobných údajov sa vyžaduje váš súhlas. Výnimku tvoria napríklad štátne orgány. Vždy si treba dôkladne prečítať rôzne zmluvy a formuláre, k čomu sa zaväzujete, ďalej neuvádzať svoje osobné údaje telefonicky, neodovzdávať doklady tretím osobám s výnimkou osôb oprávnených zákonom (súdy, úrady, polícia a pod.). Pri používaní internetu v prvom rade treba mať aktuálny a kvalitný antivírusový program, ktorý dokáže zabrániť sieťovým útokom a zneužitiu citlivých informácií. Rovnako je nevyhnutné dobre si zvážiť, či zadáte svoje osobné údaje, napríklad dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, do rôznych on-line formulárov a dotazníkov, a v neposlednom rade neotvárať podozrivé e-maily, pravidelne si meniť prihlasovacie heslá a pod.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov má osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, právo vedieť, na aký účel a v akom rozsahu sa tieto údaje používajú. Zákon rovnako ustanovuje veľmi prísne podmienky na to, kto môže osobné údaje zhromažďovať a spracúvať, ako aj samotný postup.

Na otázku, akým spôsobom možno osobné údaje zneužiť, sa nedá jednoznačne odpovedať, pretože osobné údaje sa dajú zneužiť rôznym spôsobom. Ak už aj existuje spôsob účinnej obrany proti zneužitiu údajov, vždy sa nájde nový spôsob, ako zabezpečenie obísť. Ako príklad zneužitia môžeme uviesť napríklad zneužitie fotografií a videí danej osoby na vydieranie, pomstu či jej dehonestáciu. V prípade zneužitia prístupového mena a hesla sa možno vydávať za osobu, ktorej patrí e-mailová schránka či profil na sociálnej sieti, čiže pôjde o tzv. krádež identity. V prípade získania údajov platobnej karty možno neoprávnene previesť finančné prostriedky na iný účet a podobne.

JUDr. Milan Ficek

Všetky autorove články
Právo

3 komentáre

Dátum narodenia reakcia na: Právne okienko: Ochrana osobných údajov

26.7.2018 13:07
Dobrý deň, ak je to možné chcela by som sa spýtať, či je v súlade so zákonom uvádzať na obálke doporučeného listu od právnika, pod menom prijímateľa verejne napísať aj dátum narodenia? Vopred ďakujem za odpoveď.
Reagovať

Spz reakcia na: Právne okienko: Ochrana osobných údajov

22.11.2017 07:11
Dobry den chcem sa opytat ci aj SPZ sa da povazovat za osobny udaj vzhladom na vsetky tie stranky kde ludia veselo zverejnuju zle zaparkovane auta aj s viditelnou spz
Reagovať

Vlastnictvo reakcia na: Právne okienko: Ochrana osobných údajov

19.9.2017 15:09
Dobry den, chcel by som sa Vas opytat, ci sa za osobny udaj fyzickej osoby nepovazuje aj uvedenie jeho vlastnictva nehnutelnosti napr. Ide konkretne o katasterportal.sk, kde si viem na zaklade adresy, alebo lubovolne vytypovanej nehnutelnosti zistit jeho vlastnika. Informoval som sa, tak napr. v Nemecku sa na zaklade tohto zakona nemoze nikto dostat k udaju o vlastnictve danej nehnutelnosti okrem samotneho vlastnika popripade sudu resp. po udeleni jeho povolenia. Dakujem
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať